Hõimupäev Savernas Oma Vald

Tantsudega rõõmustasid laadalisi Sügiskulla Leedid, akordeonil musitseeris Veiko Kivi, infot jagas ja teadustas Leo Aas, muusikat valis ja laata jäädvustas Raivo Antsov. Laadaplatsil käis ringi jutukas mustlane, kes uuris ja reklaamis laadal müüdavaid tooteid ning ennustas soovijatele. Laada lõpus jõudis kohale ka tervisebuss, sai tasuta mõõta vererõhku ja määrata kolesteroolitaset.

3. oktoobril pidasid Saverna külakeskuses sügispidu seltsing Sügiskuld liikmed. Õnnitleti juubilare ja sünnipäevalapsi, lauldi ja tantsiti, oli leivatoitude ja leivatortide näitus-degusteerimine. Mõned tordid olid nii hõrgud ja erilised, et tegid silmad ette eliitrestoranis pakutavale. Tänati tublisid perenaisi.

17. oktoobril esines Saverna külakeskuses HÕIMUPÄEVADE raames Komi ansambel ZARNI AN. Saali olid kogunenud Saverna PK õpilased ja õpetajad, lasteaia koolieelikute rühm koos õpetajatega ja päris palju täiskasvanud huvilisi. Ansambli juhti Mihhail Burdini võib võrrelda lausa šamaaniga. Ta on mees nagu orkester - mängis väga erinevatel komi rahvapillidel nagu pöljan, sigurdök, brungan, lisaks demonstreeris arhailist laulustiili. Publikut lummas, kuidas kogenud pillimees suutis pillist välja võluda nii ukse kääksumise kui tuulevilina, linnu hõiked ja mesilasesumina. Koos abikaasaga esitati mitmeid laule ja pillilugusid, kõige võimsam ja meeldejäävam oli ehk karutapja laul. Lüürilisemaid laule esitas ansambli kolmas liige, noor lauljanna. Aplausi järgi otsustades meeldis kontsert nii väikestele kui suurtele kuulajatele väga. Külalised olid liigutatud soojast vastuvõtust ja rohketest kingitustest. Komimaale viidi lisaks valla meenetele kaasa Saverna  käsitöönaiste heegeldatud õlasallid, lasteaias valmistatud ehted ja õp. Merike Tamme küpsetatud koduleib. Loodame, et järgmisel aastal saame näha ja kuulda teisi huvitavaid hõimlasi. 

22. novembril kell 14.00 kogunesid Maaritsa kultuurimajja Valgjärve valla pensionärid, et nautida koosolemist, maitsta lauale pandud head-paremat ja kuulata peaesinejat - armastatud lauljat Boris Lehtlaant. Lisaks laulmisele haaras nooruslik esineja rahva tantsuringi ja ergutas endaga kaasa laulma. Soodsa hinna eest oli võimalik soetada plaat „Jõuluks koju" või „Nostalgia". Soovijatele jagati plaadiümbrisele ka autogramme. Oli tore õhtupoolik ja loodame, et saadud positiivsed emotsioonid kestavad vähemalt jõuluni.

26. novembril toimus ÜHISNÄDALA raames Saverna ümarlaud külakeskuse saalis. Projekti rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Osalema olid oodatud kõik aktiivsed piirkonna inimesed, eriti MTÜ-de, seltside ja külade esindajad. Oma kogemusi olid tulnud jagama Orava Noorteklubi ja Orava Rahvakultuuriseltsi eestvedaja Kai Laanemaa ning Signe Strohm Veriora Tsunftist. Jagati kogemusi, kuidas on tehtud põlvkondade ja küladevahelist koostööd, keda ja kuidas kaasatud ning kust saadud ressursse oma ideede teostamiseks. Kui esialgu tundus välja reklaamitud 4 tundi liiga pika ajana, siis lõpuks jõuti tõdemuseni, et paar tundi kuluks veel ära. Võitjad on need, kes osalesid, sest kogemused on kuldaväärt. Loodame, et omavahelist koostööd arendatakse ja kasu sellest on mõlemapoolne. Suur tänu esinejatele ning kohaletulnutele-kaasamõtlejatele ning peakorraldajale Kaisa Tammojale Põlvamaa Arenduskeskusest! 

Saverna ümarlaud
Oma Vald

30. novembril olid Mooste Folgikotta, Põlvamaa Vabaühenduste Suurpäevale, kutsutud inimesed, kes kodanikeühendustes ja vabatahtlikena on panustanud palju aega, tööd ja energiat kogukonna ning oma valla või maakonna arengu hüvanguks. Kohalolijaid tervtasid Põlva maavanem Ulla Preeden ning Põvamaa Arenduskeskuse juhataja Hegri Narusk. Huvitava ettekande koos aktiivtööga grupppides tegi Indrek Maripuu. Teemaks „Kas, miks ja kuidas hakata otsima omatulu teenimise võimalusi?" MTÜ Rosma Haridusseltsi tegemistest rääkis Kalev Kaarna ja MTÜ Orava Maanaiste Seltsi õnnestumistest ning ka probleemidest andis ülevaate Aino Suurmann. Muusikalise tervitusega esines rahvuslik ansambel Moisekatziq, seejärel algas tunnustusüritus. Valgjärve vallast said tunnustuse osaliseks MTÜ Kooli Küla Selts kui silmapaistev kodanikeühendus, Helgi Ruusmäe järjepidevuse kandjana, aasta atraktiivseimaks kodanikuühiskonna teoks oli Heino Tartese poolt korraldatud K. Kikka mälestuspäev Maaritsas, meie valla sädeinimesteks Heino Tartes ja Astra Kittus, tublid vabatahtlikud on MTÜ Maaritsa liige Heiki Siilbek ja MTÜ Koduküla Valgjärve liige Raivo Antsov ning vabatahtlike päästekomandode juhid Karol Lumi ja Marko Ani. Aasta parimaks koostööprojektiks Valgjärve vallas Saverna tervisespordiraja valgustuse ehitamine. Tublisid inimesi on meie vallas palju, tore kui neid märgatakse ja tunnustatakse.

Valgjärve valla inimesed Põlvamaa Vabaühenduste päeval
Oma Vald

Kaunist jõuluaega, meeleolukat aastavahetust ja õnnelikku uut aastat!