muusika, klaver, pidulik Delfi

Kas see on huvitav lugemine valla kodanikule, ei oska öelda, aga tavad loovadki kultuuri ja suhtlemiskultuur on sama oluline kui iga teine sellel maastikul toimuv. Aasta 2011 oli siis see aasta, kus maksutulud sõitsid allamäge ja pidevalt olid päevakorral erinevad rahastamise küsimused.

Kultuurikomisjoni töömaa ei ole raha jagamine, vaid tingimuste loomine õiglaseks ja otstarbekaks ressursside jaotuseks ja kasutuseks. Need inimesed, kes omavalitsusega rohkem kursis, teavad, et eelarve ja arengukava on need dokumendid, mille järgi elu juhitakse ja korraldatakse.

Eelmine aasta oli valla arengu seisukohalt veel tähelepanuväärne ühe olulise dokumendi valmimise tõttu. Rapla valla üldplaneeering sai kaante vahele ja peaks ikka päris pikaks ajaks andma arengutele kindlamad suunad.

Tähtis on kinnitatut järgida ja jõudumööda realiseerida. Võib ju tunduda, et üks planeering on väga asjadepõhine, kuid nii see pole ja iga teema taga on kogukonna areng ja võimalused paremini olla kindlustatud avalike teenustega.

Üle-eelmise, 2010. aasta algul valmis Rapla Sadolini Spordihoone, 6. jaanuaril sel aastal lõppes siis teine tegevusaasta. Maja toel on Raplas hea korvpalli treenida, mängida ja vaadata, Vesiroosi Gümnaasiumi lapsed saavad head kehalist kasvatust, hea on käia misse valimas ja Jõululaadal jne. On tunda, kuidas Rapla korvpallipealinnaks pürgib. Ühel hetkel peame püstitama Eesti kõrgeima ja suurima korvpallirõnga.

Rapla Kultuurikeskus on pidevas pea 24/7 kasutuses. Arengueeldused tulevastele tegijatele asuvad nüüd siis endises Rapla Side majas, ootame aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi.

Rapla Keskraamatukogu kunstinäituste ja Rütmani Galerii kõrvale mahtus veel edukalt Kaasaegse Kunsti Keskus. Tuleb tunnistada, et selline galeriide hulk annab silmad ette enamusele väikelinnadele. Nii arutades leiame üha uusi ja uusi pärleid meie kultuurimaastikul, mis annavad tunnistust sellest, et meil jätkub hakkajaid tegijaid ja olud nende toimetulekuks on olnud soosivad. Peab kahetsusega ka meenutama, et Rapla kultuur kaotas ka oma suurkujusid. Tõnu Susi ja Andres Ehin - need inimesed on enda eluajal talletanud end Rapla kultuurilukku!

Kultuur ei ole ainult tants ja laul ja maalimine. Kultuur on ka käitumises (ei loobi ööklubi parklasse prahti maha), liikluses (politseinik ei pea jahtima helkurita jalakäijat, vaid inimesed ise teevad end nähtavaks). Tähtis on hoolida kaasinimestest, tundub, et vanema inimese uksest välja lubamine on midagi uut meie kultuuriruumis ja naine ehk ei võta kindlasti endale ukse avamist ahistamisena. Uus aasta toogu meile õnne, tervist, toimetulekut ja oskust hoolida kaasinimestest, keskkonnast, kus me elame ja toimetame. Soovin, et hoiaksime inimesi enda ümber!!!