Foto: Sven Arbet, Maaleht

Paljud maardulased on helistanud linnavalitsusse, saatnud kirju ja küsinud 2012. aasta maamaksu kohta. Eriti on inimesi huvitanud küsimus, kas kodualuse maa maamaksuvabastus kehtib 2012. aastal ka Maardu linna territooriumil ja kas peaks maksuvabastuse taotlemiseks esitama linnavalitsusele avalduse?

Küsimused ja segadus on ilmselt tingitud Tallinna linna otsusest vabastada juba alates 2012. aastast koduomanikud kodualuse maa maamaksust, kuigi maamaksuseaduse muudatus, millega vabastatakse kõik koduomanikud kodualuse maa maamaksust linnades kuni 1500m2 ulatuses ja maal kuni 2 ha ulatuses, hakkab kehtima üleriigiliselt alles 2013. aastast.

Maardu linnas 2012 aastal kodualuse maa maamaksust vabastamist ei toimu ja avaldusi kodualuse maa maamaksust vabastamiseks esitama ei pea.

Maardu linnavolikogu jättis 2012. aastal maksumäärad muutmata, maamaksusumma on kõigil sama, mis oli 2011.aastal, sama on ka maamaksuvabastus represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele.

Maardu linnas kehtib 2012. aastal, nii nagu eelmiselgi aastal, kord, mille kohaselt maamaksust on vabastatud kuni 45,00 euro ulatuses represseeritu või represseerituga võrdsustatud isik ühe tema kasutuses oleva elamumaa või korteriomandi osas tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Avaldus maksuvabastuse taotlemiseks tuleb Maardu linnavalitsusele esitada 25. jaanuariks.

Maardu linnas elavad pensionärid saavad taotleda maamaksutoetust, selle taotlemiseks tuleb maamaks kõigepealt täies ulatuses ära maksta ja siis esitada avaldus koos tasumist tõendava dokumendiga Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonda. Maamaksutoetust makstakse ainult maaomanikele.

Kindlasti on paljud korteriomanikud juba märganud, et korterihooldustasu kviitungil puudub rida „maamaks". Alates 2012. aastast esitatakse maamaksuteade igale korteriomanikule eraldi, vastavalt tema kaasomandiosa suurusele. Kuna maamaksuseaduses on kirjas, et kui maamaksusumma jääb alla 5 euro, siis maamaksu ei määrata ja maamaksuteadet ei esitata, siis võib juhtuda, et suuremate kortermajade väiksemate korterite omanikud ei peagi sellel aastal maamaksu maksma. Sellepärast ei peaks ülearu muretsema, kui Teie naaber saab maamaksuteate, aga teie mitte- kui teil on väike korter, võib juhtuda, et te ei peagi maamaksu maksma.

Maamaks, kui see on määratud, tuleb tasuda 31. märtsiks, kui summa on kuni 64 eurot. Kui maamaksusumma on suurem kui 64 eurot, tuleb 31.märtsiks tasuda vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa tasutakse hiljemalt 1.oktoobriks.

Täiendavat infot maamaksu kohta Maardu linnas on võimalik saada maardu linna koduleheküljelt www.maardu.ee või telefonil 6060713.