Foto: Lääne-Viru maavalitsus
Lääne-Virumaal Jänedal aset leidnud maareformialane seminar oli lisaks ühisele algusele kevadega erakordne tänu oma operatiivsele toimumisele. Nimelt leidis see aset Maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse jõustumise päeval. Maareformi seadus muutus 20. märtsil 30 punkti osas, lisaks muutusid veel viis seadust.

Seaduse ellukutsumise põhjuseks oli lõpptähtaegade kehtestamine ja kitsaskohtade likvideerimine, et maareform oleks lõpule viidav. Sellest tuletatuna kuulutas maavanem samal päeval toimunud seaduse jõustumise maareformi lõpu alguseks. Samuti tunnustas ta seminari avasõnavõtus maareformiga tegelevaid ametnikke tehtud suure töö eest ja soovis jõudu selle väga töömahuka ja keerulise protsessi lõpule viimiseks.

Jänedale olid kogunenud Maa-ameti spetsialistid ja nõunikud ning jõustunud muudatuste kohta olid tulnud selgitusi kuulama maavalitsuste maareformispetsialistid üle kogu Eesti ning Lääne-Viru omavalitsuste maareformispetsialistid.

Maa-ameti peadirektori asetäitja kt Anne Toom rääkis seminaril riigimaade vormistamisest ja haldamisest. Maa-ameti õigusosakonna juhataja Triinu Rennu ja maareformiosakonna juhataja kt Maire Salu selgitasid jõustunud muudatusi.

Foto: Lääne-Viru maavalitsus

Lääne-Viru maavalitsuse maatoimingute talituse juhataja Sirje Kurik selgitas, et kõige olulisem muudatus kodanike jaoks on see, et nüüd on võimalik ka hoonestusõigusega koormatud riigimaid hakata omandama ning seda on inimesed kaua oodanud. Ka pooleliolevate hoonestusõiguse seadmise menetluste käigus saavad inimesed üle minna omandamisele.

Kümnendikule Eestimaast on vaja veel maareformi käigus omanik välja selgitada. Lääne-Virumaal on omanikuta maad vähem, kuue protsendi jagu. Viimastel aastatel on edasiminek olnud umbes 1% aastas, jõustunud lõpptähtajad ja seni kehtinud õiguses ilmnenud kitsaskohtade kadumine peaksid reformile aga hoogu andma. Seatud lõpptähtaegade valguses on reaalne lõpetada maareform orienteerivalt viie aasta pärast Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks.

Sirje Kurik hindas positiivselt operatiivset info jagamist Maa-ameti poolt ja nimetas seminari innustavaks. Sirje Kuriku sõnul viitab lõppmängulisele tegevusele ka see, et uue lisandunud paragrahvi alusel on alanud maavalitsustes toimikute korrastamine Maa-ametile üleandmiseks. Seminaril tutvustas nõudeid toimikute Maa-ametile üleandmiseks Maa-ameti katastriarhiivi büroo peaspetsialist Urmas Sepp. Lääne-Viru maavalitsusel on maareformi toimikuid, mida tuleb korrastada Maa-ametile üleandmiseks, orienteerivalt 29000.

Maareformialase seminari Jänedal korraldas Lääne-Viru maavalitsus koostöös Lääne-Viru omavalitsuste liiduga.

2013. aasta esimeses kvartalis on maavalitsuste tegevuste koordineerijaks Lääne-Viru maavalitsus. Koordineerija ülesandeks on suhelda teiste riigiasutustega kõikide maavalitsuste nimel, et lahendada maavalitsuste ühiseid probleeme. Koordineerimisperiood kestab kolm kuud.