.

5.mail avame fotonäituse KATSKÜMMEND KIRIVÄT KEVÄJÄT, mis annab ülevaate toimunust, väljapaneku võistlustöödest; Ulve Kangro personaalnäituse ja pit­sipäevad lõpetame 15. mail ettekannete ja autasustamisega.

Pitsivõistluse teemaks alanud aastal on MINU SETO PITS, kuhu ootame tegija enda poolt välja mõeldud-loodud ääre- või vahepitse, milles on järgitud seto vanale heegelpitsile omaseid värve ja rütmi. Võistluspitsile peab olema lisatud ka vabakäeline skeem. Kellel jagub aega ja tahtmist, võib omaloodud pitsi vorm­istada ka terviklikuks tööks sallist kleidini, kardinast lambikatteni.

Lisaks ootame ka LUGUsid seto pitsi teemal. Kirjutada võib sellest, milliseid mõtteid ja tundeid seto pits on Teis tekitanud vanu pitse vaadeldes või uusi meisterdades; pitsipäevadest või seto käsitööst üldiselt.

01.maiks 2013 on oodatud koolinoorte kui täiskasvanute pitsid ja pitsitööd ning lood Setomaalt või mujalt Seto Talumuuseumi. Parimaid pitsimeistreid ja lugude autoreid ootavad auhinnad erinevatelt orga-nisatsioonidelt ja asutustelt.

Täiendavat infot saate aadressil info@setomuuseum.ee või telefonil 56 56 6896

Loodame aktiivset osavõttu!