Foto: Kristina Tubli Delfi Pilt

Parimaid mängijaid au­tasustati lasteaia sünnipäe­vapeol, kus jagas diplomeid ja kingitusi lasteaia maskott Mõmmi isiklikult. Parimad mängijad Marumõmmi rüh­mas olid: Agne Kööp (3.koht), Roko Loog (2.koht) ja Tauri Rohtsalu (1.koht); müra­mõmmide tublimad olid: Ingermai Rohtsalu (3.koht), Marko Moorits (2.koht) ning Meribel Marmor (1.koht). Kaisumõmmid said kõik au­hinnaga pärjatud.

18.jaanuar on lasteaias tähtis päev - nimelt sünni­päevapäev. Sel päeval hei­satakse alati ka riigilipp ning joonistatakse usinalt pilte-kaarte Mõmmile. Sel aastal sai Imavere lasteaed juba 24 aastaseks. Lapsi tervitas saalis loomulikult oma maja Mõm­mi, kellele kõigepealt kohe ka sünnipäevalaulu lauldi. Män­giti veel vahvaid ühismänge ning lauldi mõmmipere oma laulu. Siis jätkus pidu tradit­siooniliselt rühmade kingi­tuste üle andmisega.

Kaisumõmmide poolt oli õpetaja Inna valmistanud vahva kolme karuga seina­maali. Pildilt tundsid kõik lapsed ära oma rühma karu. Müramõmmid olid valmista­nud vahva „võlukasti", kuhu käsi sisse pannes saab kom­bates ära arvata, mis kastis peidus on. Marumõmmid olid koos õpetaja Liiaga tei­nud aga uue seinalehe, kus nelja aastaaja juurde saab laste sünnipäevad panna. Mõmmit olid õnnitlema tul­nud ka külalised vallast - An­neli Siimussaar ja vallavanem Jüri Ellram, kes lastele suure karbitäie komme ja manda­riine kinkisid. Üllatuskingi­tuse olid meisterdanud en­dised lasteaialapsed Gerly ja Gerle Rännik, kelle vahvast enda tehtud värviraamatust kõik lasteaialapsed nüüd pil­te saavad värvida. Peolt ei puudunud ka traditsioonili­ne Mõmmi pildiga tort, mis nagu alati, maitses ülihästi!

23.-27.jaanuarini toimus majas suur Leiutajate Nädal, mille raames kuulutati välja ka Lotte Leiutaja konkurss. Lapsed meisterdasid nii ko­dudes koos emade-isade, õdede-vendade, vanaemade ja vanaisadega. kui ka lasteaia kunstitundides. Tähelepanu pöörati just taaskasutatavast materjalist asjade leiutamise­le-meisterdamisele. Töid sai kokku päris palju ning nen­dest seati kokku näitus.

Teisipäeval, 31.jaanuaril kutsus tuntud leiutaja tütar Lotte lapsi enda juurde vas­tuvõtule. Lotte ootas piki­silmil kõiki lapsi juba uksel ning sisse pääsemiseks pol­nud muud vaja, kui tuli liht­salt Lottele kalli teha. Peo­perenaiselt vastusaadud pai oli aga nii-nii pikk, et küllap see ise leiutatud oli!. Esmalt tutvustas Lotte lastele enda leiutatud mänge ning see­järel mängiti juba tuttavaid ühismänge nagu „Saiaküp­setuslugu" ja „Bugi". Pärast mängimist-tantsimist said kõik lapsed Lottelt erimedali - ise meisterdatud, nii et eht käsitöö!

Seejärel sai iga peoline näitusele väljapandud asja­de seast valida oma lemmik -leiutise. Nii selgitati välja lasteaia kõige tublim leiutaja. Eelnevalt oli ka rühmade kau­pa välja selgitatud 3 parimat leiutajat. Tublimad leiutajad olid: kaisumõmmidest Romet Randalainen (Draakon), Hen­ri Palmi (Hiired) ning Meribel Tšetšotka (Televiisor); mü­ramõmmidest Meribel Mar­mor (Kübar), Martin Paul (Rakett) ning Aureelia Kasar (Akvaarium); marumõmmid Aksel Nõmmik (Tuulekell), Kadi Lepp (Müts) ja Roko Loog (Lamp). Lasteaia kõige tublimaks leiutajaks krooniti aga Marko Moorits tuntud „Autod 2" multifilmitegelaste Pikse ja Silvio meisterdamise eest. Auhinnaks jagati Leiuta­ja tunnistusi, trükiseid, mõm­mi-maiust. Lotte diplomist ja maiusest ei jäänud ilma aga ükski ettevõtmises osalenud laps. Loodetavasti kohtuvad lapsed Lottega ka järgmisel aastal, kuna leiutajate nädala vastu on lastel väga suur huvi. Täname kõiki peresid, kes üritusel igati kaasa lõid!

Reedel, 10.veebruaril käisid aiarühmade mudilased matkal ja ühtlasi ka metsloo­madele süüa viimas. Looma­de jaoks oli kaasa võetud nii leiba kui erinevaid juurvilju. Matkatee kulges esmalt Paia oja juurde, sealt mööda metsa äärt jahimeeste vaateplatvor­mini. Uudistati talvist loo­dust - metsa, loomade jälgi, oja. Julgemad lapsed ronisid platvormile, et kõige seda veidi kõrgemalt teha. Metsa­elanikele seati sisse aga kena söögiplats suure hulga hea ja paremaga.

Teisipäeval, 14. veebrua­ril toimunud sõbrapäeval kogunesid kõikide rühmade lapsed saali seda üheskoos tähistama. Räägiti sõprusest ja sõpradest, loeti luuletusi, arutleti sõpruse kohta käivate vanasõnade üle ning mängi­ti sõpruse teemalisi laulu-ja ringmänge.

Teisipäeval, 21.veeb­ruaril tähistati vastlapäeva Mõmmi mäel vastlaliugu las­tes ning hiljem hernesuppi ja vastlakukleid süües. Õpeta­jad rääkisid lastele vastlapäe­va tavadest, suuremad lapsed meisterdasid ka nööbivurre. Vastlapäevale eelneval päeval korraldati lastele aga kelgu­päev. Iga rühma õpetaja oli oma lastele välja mõelnud mitu põnevat võistlust. Näi­teks tuli lumepalle vedada, lihtsalt kelgujooksu teha, läbida slaalomirada jne. Iga­tahes oli see hea treening ja harjutamine järgmise päeva vastlaliuks. Vastlapäeva pike­mad liud tegid aga Triine-Liis Oja, Marko Moorits, Sirja Aasmaa ja Kalle Tõnise.

Neljapäeval, 23. veeb­ruaril koguneti taas saali, et üheskoos tähistada vabarii­gi 94.aastapäeva. Aktus al­gas hümni kuulamise ja kaa­salaulmisega. Lapsed esitasid mitmeid toredaid temaatilisi luuletusi ja laule. Ühtlasi oli see neile peaprooviks, sest hiljem esinesid nad ka aas­tapäevapeol Imavere Rahva­majas.

Esmaspäeval, 27.veeb­ruaril said lapsed vaadata Keila Nipi-Tiri Lasteteatri etendust „Vetevana võlupee­gel". „Teatrisse" olid tulnud ka algklasside lapsed. Lavas­tus köitis lapsi kena dekorat­siooni, imevahvate nukkude ja tuttavate lauludega. Tegu oli õpetliku looga, mis rääkis sellest, kuidas käituda õigesti looduses ja hoida meid ümb­ritsevat keskkonda.

Teisipäeval, 28. veeb­ruaril osalesid meie lasteaia mudilased Järvamaa laste­aedade 6. talimängudel „Tä­hemaa lumemängud", mis sel aastal toimusid Amblas. Osales 6-liikmeline mees­kond õpetaja Tuuli juhen­damisel: Kadi Lepp, Reelika Schasmin, Sandra Paimla, Kalev Must, Reio Allsaar, Tristan Saar. Üheskoos peeti maha hulk toredaid võistlusi ja mänge. Erilist elevust te­kitas saanisõit (saani vedas mootorsaan). Kõik lasteaiad ja osalejad said diplomid, lapsed lisaks Lotte-šokolaadi. Aitäh meie väikestele tubli­dele talisportlastele ja õpetaja Tuulile!

Mõmmipere tänab Simo isa mänguasjakastide meisterdamise eest ja Kadi ema talimängudele mineku transpordi orga­niseerimise eest!