Konguta Valla Teataja

Projekti „Liigume üheskoos tervise he­aks!" raames käis 28 inimest aasta jooksul Konguta spordisaalis higi valamas ja oma lihaseid pingutamas. Treeningud toimusid üks kord nädalas poolteist tundi korraga kogenud Vireo spordiklubi füsioterapeuti­de juhendamisel. Kõige lõbusamad olid pallitreeningud. Kuigi ühistreeningud said aprillikuus läbi, loodan, et teie sportimine jätkub nüüd iseseisvalt või koos sõprade-tuttavatega.

14.aprillil toimus Kongutas Südametervi­sepäev, kus sai seekord osaleda jooga-pi­latese, pallitreeningus või teha lihtsalt ke­pikõndi. Lisaks oli võimalik määrata keha rasvaprotsenti, veesisaldust, luu massi ja oma bioloogilist vanust. Veel nägime, kui­das valmib tervislik toit ja õppisime häda­vajalikke esmaabivõtteid. Lõpetuseks oli võimalik tutvuda discgolfi mängureeglite­ga. Sel aastal oli märgata juba rahva huvi selle päeva tegemiste vastu. Südamepä­eval loosisime välja põnevaid auhindu tublide treeningutes käijate vahel. Kuuele õnnelikule tervisesportlasele naeratas loo­siõnn ja nad saavad minna tervist kosuta­ma Võru Kubija SPA-sse. Siinkohal tänan oma tervisemeeskonda südametervisepä­eva läbiviimise eest! Aitäh teile!

NB! Tulge tasuta tervisuuringule!

Sellel kevadel on kõigil soovijatel võimalik osaleda ühel tervisespordipäeval, mis on jõukohane igaühele! Tähtis ei ole kehakaal, treenitus, vanus ega miski muu. Tervisepä­ev toimub 12. mail algusega kell 10.00. Tervisepäev koosneb tervisliku seisundi hindamisest ja kepikõnnist. Pärast selgita­takse, mida iga tervisenäitaja tähendab ja kuidas neid muuta. Päeva viivad läbi Vireo spordiklubi kogenud treenerid-füsiotera­peudid. Tervisepäev algab Konguta Koolis. Selga pange sportlik riietus. Kõndimiske­pid saab laenutada koolist. Vaja on teada oma isikukoodi.

Tervisliku seisundi hindamine sisaldab:

  • kaalumist, pikkuse mõõtmist ja keha­massiindeksi arvutamist
  • vöö- ja puusaümbermõõdu mõõtmi­ne ja suhte arvutamist
  • kehakoostise määramist: rasvaprot­sent, lihasmassi protsent ja visteraalse rasva tase
  • vererõhu mõõtmist
  • vereanalüüse (veresuhkur, koleste­rool, triiglütseriidid)
  • Polari FitnessTesti treenituse väljasel­gitamiseks
  • treeningpulsi välja arvutamist
  • põhiainevahetuse ja päevase ener­giavajaduse välja arvutamist
  • liikumisaktiivsust mõjutavate tervi­seprobleemide väljaselgitamist (nt lii­geshaigused, astma, diabeet jne)
  • taustaankeet toitumis- ja liikumishar­jumuste ning töö ise-loomu kohta

Terves kehas terve vaim! Tulge sportima!

Konguta Kooli TN esimees Kaie Tali

Soovime tänada kõiki inimesi, kes olid võt­nud vaevaks kirjutada projekte ja olnud muidu seotud treeningute korraldamise­ga Konguta vallas.

Treeningud toimusid sügisest kevadeni igal esmaspäeval. Osavõtjaid oli palju, kõik pidasid vapralt ka kevadeni vastu. Esmaspäevane trenn andis mõnusa po­sitiivse energia kogu nädalaks. Usume , et sellega nõustuvad kõik trennides käijad.

Suured tänud ka toredatele treeneritele!

Loodame, et sarnast asja on võimalik ka tulevikus organiseerida.

Siiralt tänades
Alar ja Siivi