Torma Valla Teataja

Õppeaastal 2012/2013 rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus meie projekti "Linnutaja lasteaia aastaring looduses". Aasta 2013 on kultuuripärandi aasta. Meiegi lasteaias õpetatakse lapsi väärtustama eesti kultuuritraditsioone ning käituma keskkonda hoidvalt ja säästvalt.

Loodus on ammendamatu ideede, emotsioonide ja teadmiste pakkuja. Looduslikus keskkonnas on lastele õppimiseks ja arenemiseks ütlemata palju võimalusi. Oma olemuselt on laps õpihimuline. Õppimises on olulisel kohal lapse aktiivsus.

Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, harjutamise ja paljude teiste tegevuste kaudu. Tal on palju ideid, tahtmist midagi saavutada ja ise ära teha. Kõike seda saab teoks teha aga koos teiste laste ja täiskasvanutega. Seepärast ongi meie lasteaia süvaõppe suunaks kujunenud keskkonnakasvatus. Sellel õppeaastal osaleb projekti tegevustes peamiselt 6-7-aastaste "Päikeseratta" rühm, vähemal määral ka nooremad lapsed.

Septembris osalesid lapsed "Otsi Otti" koolitusel, mille viis läbi MTÜ Just Mind koolitaja Argo Bachfeldt. Lapsed õppisid kolme põhireeglit, kuidas käituda eksimise korral. Samas kuus toimus ekskursioon OÜ Sadala Agro vabapidamisega lüpsifarmi ja noorloomalauta. Lapsed said teadmisi, kuidas hoolitseda loomade eest, missugused tööd ja ametid sellega kaasnevad. Tutvusime veel koduvalla looduse ja tehiskeskkonnaga, vaatlesime Kirivere allikat, arteesia kaevu Pedja jõe ääres, Reastvere linnamäge ning kruusakarjääri.

Palju põnevust pakkus õppekäik firmasse AS A. Tammel, kus toredad isad Eno Väli ja Tiit Vare tutvustasid lastele suuri kaasaegseid põllumajandusmasinaid.

Kustumatu mulje jäi aga sellest, et kõik said traktoriga ka pisikese sõidu kaasa teha. Oktoobris oli väljasõit Saare valda, kus toimus jalgsimatk ümber Saare järve. Järv on südamekujuline ning ümbritsetud ilusa metsaga. Retkejuht Marge Puuraid õpetas matkarajal lastele, kuidas tulla toime looduslikes tingimustes, millised taimed, viljad ja seened on söödavad, mida saab kasutada ravi eesmärgil.

Matka lõpul said osalejad maitsta taimeteed ja ahjusooja kuklit ürdivõiga. Ekskursioonil Jõgeva Sordiaretuse Instituuti said osalejad Margus Essi kaasabil näha, et on olemas vabas looduses kasvavad taimed ja inimeste aretatud uued teraviljade, kaunviljade, heintaimede, kartuli, rapsi- ja köögiviljasordid. 

Torma Valla Teataja

Väljasõidul Linnutaja mäele näitas retkejuht Vahur Sepp võimsat koprakolooniat, mägra maa-alust labürinti ja metsloomade põnevaid tegutsemisjälgi. Oktoobris toimus ka ekskursioon Eesti Põllumajandusmuuseumi Ülenurmel. Sõitsime erinevate liiklusvahenditega: bussiga Jõgevale, sealt rongiga Tartusse, edasi jälle bussiga Ülenurme. Osalesime muuseumiprogrammis "Kuidas valmib leib?".

Novembris sõitsime Laiusele ja Kuremaale. Laiuse lossivaremete juures kuulsid lapsed selle kohaga seotud legendi, Kuremaa tuuleveski akendest vaatlesime imeilusat hilissügisest Vooremaad. Kuu lõpus külastasime Alam-Pedja looduskeskust, matkasime keskuse lähiümbruses, vaatasime filme erilistest liikidest kaitsealal. Erilist huvi pakkus lastele Piret Valge juhendamisel mängitud suur põrandamäng teadmiste kinnistamiseks.

Detsember algas aga kogu lasteaiapere väljasõiduga Võtikvere parki, mis oli tänu headele lapsevanematele Aivi Kruusojale ja Egle Välile muutunud jõulu võlumaaks. Pargis toimus õuesõppetund laste, lastevanemate ja personali osavõtul.

Nii sai kinnistatud sügistalvisel perioodil looduses õpitut läbi õppemängude, vaatluste ja koos tegutsemise. Imekombel oli ka jõuluvana sinna jõudnud! Üllatas ka Võtikvere külavanem Mati Vesiko, kes oli kohal hobuse ja suure reega, et lapsi sõidutada. Vahva üritus lõppes ühise piknikuga lõkke ääres.

Jaanuaris toimus kaks ekskursiooni. Elistvere loomapargis osalesime talvises loodusprogrammis "Eesti sõralised Elistveres".

Giid Helle Koort rääkis lastele loomade elust talvel. Looduskeskuse õppeklassis said lapsed täita töölehti ja sellega õpitut kinnitada. Endla looduskaitseala õuesõppeprogrammi nimi oli "Kes need jäljed siia jättis?". Keskkonnahariduse spetsialist Elo Raspel viis läbi väga põneva matka koos õppemängudega.

Lapsed said vahetu kogemuse Eestimaa talvise looduse tundmaõppimisel, otsides metsloomade tegutsemise jälgi lumelt. Metsa "kirjakast" pakkus palju põnevust. Tartus AHHAA teaduskeskuses osalesime õpitubades "Limonatoorium" ning "Kõrrepill ja tantsiv uss". Esimeses said lapsed ise limonaadi valmistada, teises meisterdasid kõrrepilli. Pilli puhudes sai selgeks, mis on heli ja kust see tuleb. Teaduskeskuse Elusaalis oli näha, et kohe varsti peaksid munadest tibud kooruma, Veemaailmas oli võimalus korraldada tornaado, Peeglisaal tekitas isegi pisikese ärevuse, kas ikka saame labürindist välja.

Poisid tundsid end suurepäraselt autorallil ja ka maapõu ning kosmose uurimine pakkus avastamisrõõmu. Mälestuseks jäid sellest käigust vahvad pildid. Vastlapäeval sõitsime Saare valda Sirguvere mäele, et sealset talvist loodust uurida ja vastlaliu pikkust mõõta. 22. veebruaril toimub retk läbi ajaloolise Palamuse, et tutvuda sealse loodusja kultuurilooga.

Õppeaasta aga kestab ja ees on veel mitmeid huvitavaid väljasõite, õppekäike ja ekskursioone. Projektiõpe annab võimaluse edu saavutamiseks ja arenguks kõigile osalejatele. Keskkonnakasvatust ei ole võimalik teostada eraldi, ühe tegevusena, kasvatuse eri osana. See on pidev kogu lasteaia aastate, koolipõlve, kogu elu vältel. Torma lasteaia "Linnutaja" lapsed õpivad nägema ilu ümbritseva elu vormides, looduses, inimeste töös ja käitumises, saavad tuge soovile luua ise ilu, tuua kasu oma praktilise tegevusega. Loodame, et see kõik aitab kaasa huvi äratamisele ja hooliva suhtumise tekkimisele looduse ja kultuuripärandi vastu.