Mess "Maale elama!" Mobiilifoto: Aive Mõttus
Projektis osalevad 25 kogukonda kuuest Lõuna-Eesti maakonnast: Valga-, Võru-, Põlva-, Viljandi-, Jõgeva- ja Tartumaalt. Projekt suunab osalevad külakogukon­nad ja vallad läbi mõtlema, millist infot ja tuge vajab potentsiaalne uuselanik ning kuidas end elukeskkon­nana aktiivselt turustada. Turundustegevust toetab ka kodulehekülg www.maale-elama.ee, mis annab potentsiaalsetele uuselanikele teavet neid ootava­test kogukondadest, maal elamise eripäradest ning linnast maale elama asunud inimeste kogemustest.

Tähtsündmusena toimus 13. aprillil 2013 Tallinnas ai­nulaadne mess "Maale elama". Värska kogukond oli messil väga edukas. 55 perega sai vahetatud kontakte selleks, et leppida kokku aeg, millal nad saaksid tulla Värskasse ja tutvuda siinsete vabade talukohtade­ga. Rõõmu tegi see, et enamus messikülastajad oli noored, haritud ja lastega pered, kellel tõsine soov linnast maale ära tulla. Messi külastajatele pakku­sime häid kohalikke sööke, viisime läbi sobivustesti „Kas sobid Värskasse elama?", mille täitis ära üle 120 messikülastaja. Testi täitjate vahel loosisime auhindu, mille panid välja Värska valla ettevõtjad. Valisime messile sellised auhinnad, mis tooksid võitjad Värskat külastama, näiteks Peko etenduse piletid, kanuumatk Piusa jõel, veekeskuse pääsmed või kast maasikaid, mille saab kätte ainult siis kui ise Velnasse järele lähed. Messil lõid hea meeleolu Värska noorteansambel Foron Doce ja pillimees Toomas Valk. Lisaks tutvustasid Jaan Roose ja Kevin Hallop huvilistele slackline´i.

Peale messi on minuga juba ühendust võtnud mit­med tõsised huvilised. Uute inimeste ja perede tulek parandaks kõigi meie elukeskkonda ja kindlustaks avalike teenuste säilimise piirkonnas. Kui kellelgi on talukoht, mis seisab tühjana ja olete mõelnud talu müügile, siis andke sellest kindlasti mulle tea­da. Ikka selleks, et oskaksin huvilistele häid talusid juhatada. Kui kellelgi on talukoht, mida ta müüa ei taha, aga oleks huvitatud, et keegi seal sees elaks ja maja ümbrust hooldaks, teatage samuti mulle, sest mitmed inimesed on küsinud talu üürimise võima­lust. Põhjuseks see, et kohe ostmiseks raha ei jagu ja tahetakse kõige pealt proovida, kas see koht ja elu neile üldse sobiks.

Värska vald on meeldiv ja turvaline elukeskkond. Siia on oodatud mitte ainult uued elanikud, vaid ka endised elanikud ning nende lapsed-lapselapsed, kes oma juurtest huvituvad ja tagasi kodukanti naasta soovivad. Tutvustage oma kaugemal elava­tele sugulastele-pereliikmetele Värska kogukonna infot „Maale elama" kodulehel ning kutsuge neid tagasi Värskasse.

Olgem uuselanikele sõb­ralikuks, abivalmiks ja külalislahkeks kogukon­naks ja suhtugem ise meie kodukanti positiiv­selt.

53463610
meel@verska.ee
www.maale-elama.ee