Piusa koopad

Nii otsustasid 42 Mäksa valla eakat, kes ühiselt veetsid meeleoluka, emotsioonide ja uute kogemuste rikka päeva 8. augustil ekskursioonil Lõuna-Eestis. Ekskursioon koos eakaaslastega algas koduvallast ja suundus Ahja, Räpina ja Setomaa suunas. Esimene peatus toimus Obinitsa Seto Muuseumi juures.

Obinitsa Seto Muuseumitarõ eesmärgiks on koguda ja säilitada eelkõige Obinitsa ja teiste Meremäe valla külade ajalugu ja esemeid, tutvustada nende abil Setomaa ajalugu, muutuseid, arenguid ning inimesi.

2011. aasta alguse seisuga on muuseumis arvel ligi 2000 eksponaati. Kõige esinduslikum on muuseumi tekstiilikogu.

Üheks vanimaks esemeks võib pidada 19. sajandi kolmandast veerandist pärinevat pühaserätti. Enamik esemeid on pärit aastatest 1910-1940. Olemas on kõik talumajapidamises kasutuses olnud tarbeesemed. Rohkelt on traditsioonilisi seto rahvarõiva esemeid (helmed, rätikud, vööd, peavööd, põlled, sukad, kindad, kasukad, saapad, vildid jne). Obinitsa Seto Muuseumitarõ fondides on hulgaliselt fotosid, ajaleheväljalõikeid ja ka Setomaa nn II ärkamisaja materjale. Seto Muuseumitarõ koostööpartner on Setomaa Valdade Liit.

Edasi sõideti Piusa suunas. Piusa koopad on tekkinud 1922. aastal, mil sealset klaasliivaks sobivat kvartsliiva hakati maa-alustes käikudes kaevandama.

Peale Järvakandi klaasitehase on Piusa liiva kasutanud ka Tarbeklaas, Meleski klaasivabrik. Liiva kasutasid Tallinna Betoonitehas, Ilmarine, Dvigatel, Tallinna Masinatehas jt. Peale vanade kaevanduskäikude on Piusa jaamast lõunapool geoloogiliste uuringute otstarbel rajatud kolm tehiskoobast.

Piusas asuvad endised kaevanduskäigud on kujunenud lendlaste ehk nahkhiirte talvituspaigaks. Siia tulevad talvituma nahkhiired isegi 100 kilomeetri kauguselt ja Piusa koobastiku Looduskaitseala kaitse-eeskiri sätestab nende kaitse talvitumise perioodil. Huvitav oli tutvuda ka Piusa savikojaga.

Piusa liiv ja kaunis loodus paelus kõiki ekskursioonil osalejaid.

Edasi jätkus sõit Vastseliina suunas. Kaunis Lõuna-Eesti loodus oli nauditav ka läbi bussiakna vaadatuna. Peagi avanes kaunis vaade Vastseliina külastuskeskuses Piiskopilinnusele. Ekskursiooni giidiks oli Vastseliina Piiskoplinnuse SA juhataja Ivar Traagel. Giidi sõnaosav jutt ja tema räägitud legendid köitsid kuulajaid- vaatajaid.Tutvuti käsitöötare külastuskeskuse väljapanekutega. Haarav ja hariv oli giidi esitlus külastuskeskuse ajaloolistest väljapanekutest, keskaja meenutamine ja eksponaadid sellest ajast.

Pärast sisukaid muuseumi külastusi maitsesid osalejad ühiselt kaetud piknikulaua suupisteid ja rõõmsat meelt ei rikkunud tugev tuul ega vihmahoog.

Tundub, et Ilmataadilegi meeldib Mäksa valla eakate seltskond, sest juba mitmendat aastat saadab ta meie pikniku kohale vihma ja tugeva tuule.

Meeldiva ja osalejatele rahuldust pakkunud ekskursiooni eest tänusõnad PÜ Pihlakobara juhatuse esinaisele Koidulale, alati abivalmis Veerale ning sõbralikult hoolivale, eakate soove arvestavale bussijuhile Aivarile. Suur tänu ka ekskursioonil osalenuile, kes muutsid meie ürituse meeldivaks.