Foto: Ester Vaitmaa

Sõnamärk Hopneri maja soovitakse registreerida kaubamärgina patendiametis Tallinna linnakantselei nimele kaheksas erinevas registreerimise klassis.

Tallinna linnale kuuluvad hooned aadressil Raekoja plats 18/Vanaturu kael 3 kuulusid aastatel 1662-1723 Hopneri perekonnale.

Kesklinna vanema Aini Härmi sõnul ehitati praegu Matkamaja nime all tuntud hoonekompleksi esimene osa enam kui seitsesada aastat tagasi tornelamuna. „Tornmaja kõrvale peatselt ehitatud poodide omanike registrit peeti 1352. aastast. 1662. aastal ostis tornmaja kaupmees Johan Hopner, kes omandas 1665. aastal ka poemaja. Sellest peale kuuluvad kokku kõik hooned, mida tunti Tallinna Matkamaja nime all,“ selgitas Härm.

Linnarahvale ja välisturistidele avatud kultuurikeskusena toimiva hoonetekompleksi Hopneri majaks nimetamine on vajalik objekti avalikkusele teadvustamiseks ja tutvustamiseks, mis ning teistest analoogse suunitlusega hoonetest eristamiseks.