Kattepildid Foto: Marianne Kuusk

Nii kaua kuni vees leidub lahustunud hapnikku, lagundavad vees leiduvad bakterid endale toitainete saamiseks aeroobses protsessis neid ühendeid. Nii saab süsinikust CO2, lämmastikust NO2 jne.

Kui vees lahustunud hapnik lõppeb, muutub keskkond anaeroobseks. Lagunemine küll jätkub, kuid nüüd juba anaeroobsete organismide kaasabil. Tekkivatest laguproduktidest on mitmed ebameeldiva lõhnaga, nagu näiteks sulfiidid ja väävelvesinik.

Ebameeldiv, ohutu

Tavaliselt kaasneb ebameeldiv lõhn just sooja veega. Soojaveeboileri seintele võib veeseadmetesse ja torudesse sattunud mikroorganismide tõttu ajapikku tekkida bakterioloogiline saastekiht. Need mikroorganismid ei ole iseenesest inimese tervisele ohtlikud, kuid nad põhjustavad eelpool kirjeldatud protsesside tõttu ebameeldivat lõhna.

Osas veeboilerites kasutatakse vee pehmendamiseks magneesiumanoodi, mis aga kahjuks soodustab mõne põhjaveekihi vee keskkonnas mädamunalõhnalise väävelvesiniku teket boileris. Anoodi eemaldamisega saadakse üldjuhul küll ebameeldivast lõhnast lahti, kuid küttekeha ja boileri kest kulub kiiremini.

Erinevate veekihtide ja ka puurkaevude vesi on erineva keemilise koostisega. Seetõttu võib ka erinevate puurkaevude vee vahetus boileris toimuvate biokeemiliste protsesside tasakaalu muuta ning selle tulemusena võib lõhn väheneda või suureneda.

Kuidas end aidata

Ilmselt just seetõttu tekkisid alates selle aasta algusest sooja vee lõhna probleemid Kose-Uuemõisa alevikus. Sel ajal toimusid mitmed järjestikused ühisveevärgi avariid, mille tulemusena oli vaja ümber lülitada erinevaid tarbimispiirkondi kord ühe, kord teise aleviku ühisveevärki toitva puurkaev-pumpla taha. Selle tulemusena löödi liikvele ka vanadesse veevärgi torudesse settinud sete, mis omakorda lisas bakteritele täiendava koguse toitaineid.

Mida saab ise ette võtta, kui soe vesi lõhnab ebameeldivalt?

• Soovitavalt lasta teha torustike remonditöid spetsialistidel. Tööde teostamisel jälgida, et töid tehakse puhtalt, et vältida saasteainete, bakterite sattumist veetorustikesse ja -seadmetesse.

• Pärast boileri remondi- ja hooldustöid (elektroodi vahetus, katlakivi eemaldus jms.) võiks desinfitseerida boileri sisepinnad lahja kaaliumpermanganaadi lahusega.

• Hästi hävitab ka boileri ning soojavee torustike seintele tekkinud biokiles asuvaid mikroorganisme kuum vesi. Boileris hoitava vee temperatuur peaks olema minimaalselt +60 kraadi. Kui lõhn on juba soojale veele tekkinud, siis võiks näiteks üheks ööks keerata boileri temperatuuri maksimumi peale.

Järgmisel päeval võiks lasta kuumal veel pikalt kraanist voolata, et saaks hävitatud ka torustike seintele kogunenud mikroorganismid.

Ettevaatust kuuma veega! Hoiatage kindlasti kõiki pereliikmeid, eriti lapsi, et kraanist tulev vesi on siis tavapärasest kuumem!

• Kui lahkute pikemaks ajaks kodunt, võiks boilerist vee välja lasta, et seisev vesi boileris ei roiskuks. Võib ka lihtsalt boileri küttekeha välja lülitada, sest külmas vees on mikroorganismide tegevus rohkem pärsitud.

• Kui kellelgi on plaanis boiler välja vahetada, siis tuleks muretseda veetarbimisele vastava suurusega boiler. Vesi peaks boileris vahetuma vähemalt paari päeva tagant.