Üks periood meie ühingu töös on selgelt läbi saanud. Nagu oleme üleriigilise meedia vahendusel teada saanud, on käesoleval sügisel kätte võidetud täiendavad uuringud Nabala maardlas. Uuringud tellib Keskkonnaministeerium ja tööde teostamiseks kuulutatakse välja rahvusvaheline riigihange.

Suur hulk tegemisi

Oleme nende aastate jooksul aktiivsete kodanikega kogunud kahel korral suure hulga allkirju, Nabala karstiala ja Tuhala nõiakaevu toetuseks on novembri keskpaigaks andnud oma toetuse 62 382 inimest.

Algatatud on kaitsealade loomine. Soome firmalt Roadscanners OY telliti georadari mõõtmistööd Tuhala ja Nabala piirkonnas. Ilmunud on teemat tutvustavat materjali, mille hulgast olgu nimetatud Kadi Alatalu populaarteaduslik film “Karstist killustikuks – Nabala juhtum”, Urmas Sisaski “Nõiakaevuloits”, mis salvestatud Eesti tuntumate muusikutega ning sai ka Tallinna vanalinnapäevade raames Raekoja platsil ette kantud ning Ants Tosina luulekogu “Tuhala tuhud ja Nabala nopped”.

On esinetud riigitelevisioonis ja raadios, kirjutatud artikleid üleriigilistes lehtedes, välja antud voldikuid ja tutvustavaid materjale internetis.

Valime uue juhatuse

Oleme koos Teiega korraldanud nii mõnegi ürituse, karstipäeva ja teemaõhtu. Kõige selle käigus on kogutud tohutu hulk materjale ja mõni meist on viie aastaga omandanud magistrikraadijagu teadmisi valdkonnas, millest varem polnud kuulnudki.

Kogu tööperioodi jooksul on meil olnud hea koostöö ka kõigi vallavalitsustega. Samas ei saa me jääda ootama vallajuhtide initsiatiivi, vaid peame aktiivsete kodanikena andma ka neile selge signaali ja moodustama tugeva ühisrinde oma kodu kaitsmisel.

Nabala Keskkonnakaitse Ühingu asutamisel juhatusele antud mandaat hakkab lõppema. Seepärast kutsume kokku ühingu üldkoosoleku

14. detsembril kell 18 Kurtna Koolis. Asutajate hulgas on tähtsal kohal ka Kiili valla külad. Uues olukorras näeme, et NKÜ liikmeskonna moodustavate külade ring võiks laieneda. Kutsume üles iga küla valima ja saatma oma esindaja üldkoosolekule, kus anname põhjalikuma ülevaate hetkeolukorrast, kohendame põhikirja tänastele vajadustele vastavaks ja valime uue juhatuse.