„Planeet ütles mulle..." on noortele suunatud keskkonnateemaline projekt, mis kutsub kaasa mõtlema, märkama ja tegutsema, et kaitsta ja säästa loodust meie ümber.

Projekt kestab 3 aastat, igal aastal keskendutakse erinevale teemale: 2011 - vete kaitse ja säästmine. Järgmisel aastal tegeletakse ümbertöötlemise ja ressursside säästmise ning ülejärgmisel alternatiivsete energiate ja energia säästmise teemadega.

Projekt viiakse läbi rahvusvahelises koostöös, partneriteks on LAG Redagne-Wiltz ja LAG Miselerland Luxembourgist, LAG Joensuu Region Soomest, LAG Pays de Brocéliande Prantsusmaalt. Igal aastal kohtuvad partnerid 10-liikmeliste rühmadena (8 noort ja 2 täiskasvanut) suvelaagrites ja annavad üksteisele ülevaate aasta jooksul toimunud projekti tegevustest oma riigis. Selle tulemusena saavad projektis osalenud noored laiema ülevaate iga nimetatud piirkonna keskkonna- probleemidest ja -hoiust.

Saare maakonnas oodatakse osalema vähemalt 20 maanoort, kes annavad oma teadmised edasi teistele noortele. 8 noort ja 2 noorsootöötajat võtavad osa suvistest kokkusaamistest 2011. a juulis Luxembourgis, 2012 Prantsusmaal, 2013 Eestis (Saaremaal) ja Soomes.

Sel suvel viiakse läbi järgmised tegevused:

- Fotokonkurss teemal „Vete kaitse ja säästmine".

- Loeng/vestlusring noortele spetsialistidelt vete kaitsest ja säästmisest.

- Fotoretked noortega, märkamaks läbi kaamerasilma probleeme veega.

- Fotoretkedelt ja konkursilt saadud parimate fotode avaldamine e-raamatuna. Iga foto juures on ka lugu fotol olevast probleemist või lahendusest koos viidetega info juurde internetis.

- Osalemine rahvusvahelises noortelaagris Luxembourgis.

- e-fotoraamatu täiendamine noortelaagris kogutud materjaliga ja tutvustamine maakonna noortele.

8 noore väljavalimine toimub 3 kriteeriumi alusel: 1. foto 2. lugu foto juures 3. ettevõtlikkus, väga hea suhtlemisoskus nii eesti kui inglise (või prantsuse) keeles.

Noori, kes on huvitatud projektist, ootame kindlasti ka loengule. Ühisest fotoretkest võivad osa võtta kõik huvitatud noored, kuid fotosid võib teha ka iseseisvalt.

Fotod vaadatakse üle koos noortega ja parimad „palad" valitakse ühiselt välja. Vestlused viiakse läbi noorsootöötajate poolt pärast fotode väljavalimist.

Parimad fotod jäädvustatakse ka ühes eksemplaris paberkandjale, mida aastate lõikes pidevalt täiendatakse. Paberkandjal fotoraamat jääb hoiule Saaremaa Noorte Infokeskusesse.

Kõik huvilised on oodatud endast märku andma juba praegu, aadressil ilme@kaarma.ee.