Simuna vabatahtlikud päästjad õppusel Eestielu

· Rahvastikuregistri andmeil elas Väike- Maarja vallas esimese jaanuari seisuga 5135 inimest.
· MTÜ Nelikand andis välja Võivere, Kurtna, Nadalama ja Kärsa küla elu-olu tutvustava kalendri “Külad ja talud 2010”.
· Hausjärvi ja Sonkajärvi sõprusvallad kogusid Väike-Maarja valla palvel liuvälja jaoks 165 paari uiske.
· Vallavanem Urmas Tamm ja OÜ Turva juhatuse liige Valdo Kruve sõlmisid aasta algul lepingu, millega vald kohustus toetama ka 2010. aastal kauplusbussi tegevust 81 000 krooniga. Vald on suur ja piirkondades asustus hõredavõitu, esmatarbekaupu ning süüa vajavad aga kõik.
· Vallavalitsuse sotsiaalosakond alustas jaanuarist Simuna koolis võrgustikutööga. Võrgustikutöö käigus nõustatakse lapsevanemaid ja õpilasi.
· Ida-Eesti Päästekeskuse juhid kohtusid vallajuhtidega, et arutada koostööd ennetusalas ja omavalitsuse rolli üle kriisiolukorras. Lepiti kokku sagedasema infovahetuse üle ning otsustati, et valla uude arengukavasse lisatakse turvalisuse osa. Peeti vajalikuks moodustada nelja omavalitsuse peale ühine kriisikomisjon.
· Jaanuaris teatas Päästeamet Simuna komando likvideerimisest. Neli päästjat said jätkata tööd Väike-Maarjas ja kolm koondati. Kohalikud elanikud muretsesid turvalisuse vähenemise pärast. Simuna komando reageerimispiirkond hõlmas Laekvere valla, osaliselt Väike- Maarja, Rakke ja Vinni valla territooriumi.
· Vald pani välja preemia lipuvaraste tabamiseks Väike-Maarja bussijaamast.
· Registreeritud töötute arv vallas oli jaanuaris 288 inimest.
· Põllumeeste seltsi eestvõttel viidi Väike- Maarja rahvamajas läbi viies talutoitu propageeriv päev “Talutoiduga tugevaks”. Seekord propageeriti piima ja piimatoite.
· 2010. aastaks oli PAIKil jagada projektiraha Pandivere piirkonna valdade arenguks üle 9 miljoni krooni.

VEEBRUAR

· Pandivere koostööpiirkonna valdade juhid pidasid plaane tihendada koostööd. Kõne all oli võimaliku ühise hooldekodu rajamine endisesse Triigi lasteaia hoonesse, jäätmeveo ühishanke korraldamine, Väike-Maarja muusikakooli rahastamine, kriisikomisjoni moodustamine.
· Väike-Maarja vald võõrustas Eesti valdade talimängude finaalvõistlusi.
· Äntu järvel peeti esimene kalapüügivõistlus „Äntu triibu 2010“.
· Simuna naisteklubi sai kümneaastaseks.
· Väike-Maarjas lasteaia juures valmis üheksa objektiga lumelinn.
· Kännuküla ja Määri küla pidasid külakoosolekut. Kännuküla valis ka uue külavanema. · Peeti esimene Ebavere kange talitriatlon, kus tuli läbida 1 km jooksu, 7 km rattasõitu, 3 km suusatamist. Osalejaid oli 20.
· Koolid tähistasid sõbrapäeva mitmesuguste üritustega.
· Algas Väike-Maarja aleviku ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine. Väike-Maarja alevikus rekonstrueeritakse 7,8 km veetrasse ja 5,9 km kanalisatsioonitrasse ning rajatakse kaks reovee ülepumplat. Ehitavad konsortsium AS Oma Ehitaja ja AS Viimsi Keevitus.
· Algasid remonditööd Väike-Maarja lasteaia sõimerühmas jt ruumides. Ehitaja oli AS Antaares, EAS toetas remonti 434 tuhande krooniga.
· Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemise tehas plaanib rekonstrueerida reovee puhastusseadmed 2011.a lõpuks u. 30 milj. krooni eest. Vastava detailplaneeringu eesmärgiks on tänapäevase infrastruktuuriga ja hästi planeeritud tööstusala loomine. Samuti peaks rekonstrueeritav reoveepuhastist väljuv heitvesi saama aastaringselt senisest puhtam.
· Fotokonkurss “Talvemuinasjutt” tõi Väike-Maarja raamatukokku üle 70 imekauni talvepildi. Pildid pandi näitusele.
· Veebruaris avastati Kiltsi mõisa renoveerimise käigus põranda alt ajaloolised admiral Krusensterni maakaardid. Lembit Keeruse hinnangul võisid maakaardid olla pärit 1820. aastatest.
· Valla turismikorraldaja Ellu Moisa tutvustas Tallinnas rahvusvahelisel turismimessil „Tourest 2010“ siinseid huviväärsusi.
· Volikogu algatas Imukvere külas asuva Kõrvalaane kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks on vaba aja veetmise kompleksi rajamine.
· Tähistati Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva.
· Simunas toimus noorkotkaste võistlusmäng “Jäljekütt”.
· Vabariigi aastapäev tõi lisa Viru ringkonna Kodutütarde ridadesse - kodutütardega liitus 9 noort.
· Veebruaris lähetas Eesti Haitile maavärina piirkonda kaks inimest, kellest üks oli Väike-Maarja päästekooli õppejõud ning Tapa päästekomando meeskonnavanem ja usaldusisik Rainer Asuküla, teine Lääne-Tallinna keskhaigla arst Jaak  Talving.
· Suure lumeraskuse tõttu varisesid lühikese aja jooksul sisse kolme maja katused Väike-Maarja vallas. Inimesed kannatada ei saanud. Vallavalitsus leppis kohaliku päästekooliga kokku, et kadetid hakkavad aitama inimesi, kes ise ei saa oma maja katuselt lund maha lükata ega jaksa selleks ka teenust tellida.

MÄRTS

· Väike-Maarja vallas sõlmiti esimesed naabrivalvelepingud.
· Pandivere arendus- ja inkubatsioonikeskuse (PAIK) juhatuse esimeheks valiti märtsi algul tagasi Toomas Uudeberg, tegevjuhina jätkab Aivar Niinemägi.
· Väike-Maarja vallavalitsuses alustas tööd infojuht Hilje Pakkanen.
· Toimus MTÜ Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi asutamiskoosolek. Asutajaid oli 22, valiti 5-liikmeline juhatus, juhatuse esimeheks Mart Pruul ja aseesimeheks Väino Haiba. · Väike-Maarja spordihoones toimus XXI rahvusvaheline noorte korvpalliturniir Lurich Cup.
· Väike-Maarja hokimeeskond osales Uudekülas Lääne-Virumaa jäähokimeistrivõistlustel.
· Triigi spordihoones peeti Georg Lurichi nimelised valla meistrivõistlused jõutõstmises. · Norra, Brüsseli ja Eesti esindajad tutvusid Kiltsi mõisa renoveerimistöödega. Seniste töödega jäädi rahule.
· Härmalõnga tantsurühm tähistas 20. sünnipäeva. · Simuna kihelkonna eakad pidasid Simuna rahvamajas naljapäeva. Leiti, et naeruta päev on raisatud päev.
· Kuuendat korda keerles Simuna kihelkonna laulukarussell, soliste osales 27.
· Gümnaasiumi algkoolimajas peeti valla koolide 1.-4. klasside luulevõistlus.
· Väike-Maarja gümnaasium osales Aegviidus rahvajuttude pajatamise konkursil.
· Gümnaasium sai eduka osalemise eest “Talvevõlude konkursil” Eesti Koolispordiliidult auhinnaks suusavarustust.
· Ebaveres süüdati Lennart Meri sünniaastapäeval mälestuslõke Lennart Meri auks.
· Väike-Maarja vallavolikogu võttis vastu 2010.a eelarve, mille suurus oli 82 miljonit krooni (tulud 77,8 miljonit, kulud 82,1 milj kr).
· Väike-Maarja vald avas suhtluskoha Facebookis. Valla Facebooki sein pakub infot sündmuste kohta ja jagab uudiseid mitteametlikumas võtmes. Facebookiga on liituma oodatud vallaelanikud ja huvilised mujalt.
· Põllumeeste seltsi eestvõttel viidi Väike- Maarja rahvamajas läbi järjekordne talutoitu propageeriv päev “Talutoiduga tugevaks”. Seekordsel toidupäeval tutvustati kala ja kalatoite.
· Väike-Maarja õppekeskuse õppurid käisid Fazeri kommivabrikus ja tutvusid Helsingiga.
· Väike-Maarja lasteaed korraldas maakondliku alushariduskonverentsi “Laps ja loodus”, kus peaesineja Tallinna loomaaia direktor Mati Kaal rääkis, mida linnastunum keskkond, seda enam on vaja looma- ja botaanikaaedu. Marko Pomerants oli uurinud laste loodusraamatuid. Tema sõnum lasteaednikele oli: eelistage kodumaiste autorite raamatuid, kuna need on kirjutatud asjatundjate poolt.

APRILL

· Käru külas tähistati konverentsiga riigimees Juhan Kuke 125. sünniaastapäeva.
· Väike-Maarjas toimus Wiedemanni keelepäeva konverents ja keeletammikusse istutati tänavuse laureaadi Ain Kaalepi nimipuu. Kohal oli eesti keeleeliit. Keeleauhinna sai Ain Kaalep lisaks tehtud suurele tööle ka oma aktiivse kodanikuhoiaku eest võitluses eesti keele kasutusala ahendamise vastu teaduses ja ülikoolihariduses. Lõviosa keelepäeva konverentsi kuulajaist olid õpilased.
· Suurejoonelise tantsupeoga rahvamajas tähistati Väike-Maarja rahvatantsutraditsiooni 55. aastat.
· Väike-Maarja pasunakoor tähistas kontserdiga koos Saku orkestri ja mitme nimeka külalisega oma 15. tegevusaastapäeva.
· Väike-Maarja rahvamajas avati sõprusvalla Sonkajärvi kunstnike tööde näitus.
· Väike-Maarja rahvamajas peeti Popp- Tipp-Täpi lauluvõistlus, kus osales 22 laululast.
· Tüdrukute ja poiste päevaga tähistati Väike-Maarja lasteaias G.Lurichi sünniaastapäeva ja rahvusvahelist tantsupäeva.
· Väike-Maarja rahvamajas tähistati ülemaailmset tantsupäeva.
· Luulekonkurss „Luulekeeles koduvallast“ tõi raamatukokku huvitavaid luuleleide.
· Toimus Georgi Kange rammuvõistlus. Võisteldi jõutõmbamises, lamades rinnaltsurumises, kangiga kükkimises.
· Maakonna korvpallimeistri selgitasid omavahel Simuna Ivax ja Väike-Maarja Reinpaul. Korvpalli meistriks tuli teist aastat järjest Simuna Ivax. Ka Väike-Maarja noormehed tulid maakonna korvpallimeistriteks.
· Valmis valla terviseprofiil. Viidi läbi südame- ja tervisenädal.
· Aprillis alustas vallamajas võlgadesse sattunuile nõu andmist võlanõustaja.

MAI

· Väike-Maarja vallas oli “Teeme ära!” aktiivsus Lääne-Viru kõrgeim: kokku oli vallas registreeritud 13 talgukohta. Laiemat tähelepanu äratas Väike-Maarja kevadine kaltsupidu. Oma osa kodukoha heakorrastamisse, ühiste kooskäimiskohtade ja turismiobjektide korrastamisse andsid Simuna rahvas ja jahimehed, MTÜ Nelikand, Väike-Maarja muuseum, Kiltsi, Avispea, Eipri, Avanduse, Liivaküla, Käru küla rahvas jt.
· Väike-Maarja rahvamajas toimus gümnaasiumi hariduskonverents „Meie õpetaja“. Õpilased olid uurinud oma õpetajaid. Selgus, et õpetajad on samasugused “lihast ja luust” inimesed kui teisedki, õpetajad olid koolis tavalised õpilased ning et õpetajad tahtsidki õpetajateks saada ja neile meeldib õpetaja olla.
· Gümnaasiumi algklassid pidasid võimlemispidu ja toimus lemmikloomapäev.
· Tähistati Simuna kooli 320. aastapäeva. Toimus meeleolukas rongkäik läbi aleviku, vilistlaste kokkutulek, sportlik mõõduvõtt ja pidu. Valmis kooli almanahh.
· Väike-Maarja gümnaasiumi esindus käis Sonkajärvil sõpradel külas.
· Väike-Maarja lasteaialastel oli salongiõhtu, kus esinesid muusikaringi lapsed ja muusikakooli õpilased.
· Vallavalitsus tõstis saunapiletite hindu Väike-Maarja ja Simuna saunas, põhjuseks käibemaksu määra tõstmine 18 protsendilt 20 protsendile.
· Väike-Maarja 21-liikmelise vallavolikogu üks staazhikamaid liikmeid Jaak Läänemets taandas ennast volikogu liikme kohalt, sest pettus praeguste vallajuhtide töös.
· Vallavalitsus ja rahvamaja korraldasid kultuuriürituste teemalise küsitluse.
· Tähistati emadepäeva ja peeti beebide pidu, kus 28 beebit said vallalt hõbelusika. Laulis Ervin Lillepea. Tehti ühispilti.
· Kooliarst uuris 9. klasside õpilaste tervisekäitumist. Selgus, et lastest tuleb rohkem hoolida, et lapsed hooliksid omakorda rohkem nii enesest kui üksteisest.
· Gümnaasiumi 6.a klass võitis suitsupriide klasside konkursil auhinna 5000 krooni. Konkursi edukaks läbimiseks  pidi terve klass olema vähemalt kuus kuud suitsuvaba.
· Mais alustas Töötukassa tööharjutuse teenuse pakkumist Väike-Maarja valla pikaajalistele töötutele. Tööharjutusteenust osutas MTÜ Educare, kelle juhendamisel tegid valla 12 pikaajalist töötut tööharjutusi (peamiselt abitöid).
· 20. Pandivere rattarallil osales rekordarv spordisõpru. 82,7 km pikkusele põhidistantsile registreerus 215 võistlejat, 25 km pikkusele asjaarmastajatele ja noorratturitele mõeldud distantsil üle 40 ratturi. Rattaralli kuulus esmakordselt Filter Eesti maanteekarikasarja.
· Hobupäev tõi Kaarma ratsaspordiväljakule rekordarvu osalejaid - 66 ratsasportlast üle Eesti. Kaarma karika peaeestvedaja oli Toivo Poola ja Madis Niinemets.
· Väike-Maarjas toimus kevadine rohevahetus.
· Mai lõpus alustas oma võistlussarja hooaega Ebavere ergomeeter.
· Noortekeskus alustas noorte registreerimist suvisesse töö- ja puhkelaagrisse. Noorte huvi laagri vastu oli algusest peale suur.
· Muusikakooli lõpetas 12 õpilast, neist neli noorema astme. Veel enne lõpupidu alustas kool sisseastumiskatsetega.

JUUNI

· Valla koolid tähistasid ühise matkapäevaga Kiltsist Ebaverre lastekaitsepäeva.
· Väike-Maarjas peeti XXIII Pandivere päeva, lõõtsa- ja kapellipäevi, XIII Eesti esivõistlusi naisekandmises ja maakonna grillimismeistrivõistlusi, toimus kalapüügivõistlus “Pandivere triibu”. Pandivere päevade moto oli “Külad kaasa!”, mis kutsus külasid oma esindusi võistlustel ja muudel etteastetel välja panema.
· Pandivere päevade külakonverentsid peeti tänavu Aburi ja Määri külades.
· Toimus järjekorras 8. Simuna-Laekvere rahvajooks ja 4. käimisretk.
· Kiltsi kool korraldas antiikolümpiamängud Kiltsi moodi, kus osalesid peale oma kooli õpilaste ja õpilased Norrast ja Leedust. Tippalaks kujunes “hobukaarikutega” võiduajamine.
· Müüriku krossirajale kogunes esinduslik motomeeste seltskond - sõideti Dynami:t superkrossi II etapp.
· Väike-Maarjas, Kiltsis ja Simunas töötas noorte töö- ja puhkelaagri esimene vahetus.
· Koolidevahelistel grillimise meistrivõistlustel Grillium 2010 sai Väike-Maarja õppekeskus fantaasiavoorus II koha. Maakondlikul grillimismeistrivõistlustel tuldi kolmandaks.
· Muuseumis oli suvi läbi avatud Väike- Maarja gümnaasiumi kunstinäitus “Värvidemäng”.
· 14. juunil sai Väike-Maarja Vabadussammas 85-aastaseks. Vabadussammas püstitati I maailmasõjas ja Vabadussõjas langenute mälestuseks 1925.a, okupatsiooniajal lõhutud ausammas taasavati 1991.a.
· Juuni lõpul alustas Kiltsis järjekorras juba 28. loomelaager ligi 30 osalejaga üle Eesti. Viie päeva vältel õpiti taimedega värvimist, viltimist, makrameed ja nahatöid.
· Ilmus vallavalitsuse koostatud valla suviseid sündmusi kajastav ja turismivõimalusi tutvustav e-ajakiri “Väike-Maarja suvi”.
· Kiltsi mõisakool alustas juunis osalemist üle-eestilises mõisakoolide külastusmängus „Unustatud mõisad 2010“.
· 13. maakondliku kauni kodu konkursil jõudis paremate sekka ka Mall ja Mart Lepiksoo koduaed Väike-Maarja alevikus. Perekond Lepiksoode kaunis kodu esitati ka üle-eestilisele konkursile.
· Juunis võttis volikogu vastu esimese lisaeelarve, millega vähendati vallaeelarvet 1,4 miljoni krooni võrra. Põhjuseks suured kulutused, mille tingis lumerohke talv ning prognoositust väiksem tulumaksu laekumine.
· MTÜ Rallistar korraldas oma ralliradadel Simuna jaaniralli.
· Jaanipäevaks valmis Ebavere kõlakoda, mis ehitati valmis miljoni krooni eest projektirahade toel.
· Väike-Maarja gümnaasiumi lõpetas 19 abiturienti, gümnaasiumi riigieksamite täiendõppe lõpetas 6 õpilast, gümnaasiumi põhikooliosa 37, õhtukooli 9. klassi 7 õpilast.
· Kiltsi põhikooli lõpetas 6 ja Simuna kooli 9 õpilast.

JUULI

· Väike-Maarja kirikus sai kuulata Ines Maidre orelikontserti ja Ville-Markus Kella omaloomingukontserti.
· Avanduse küla pidas kokkutulekut. Meelelahutust pakkus Venevere näitering A.Kiviräha näitemänguga “Kalevipoeg”.
· Väike-Maarjas peeti Heinakuu laata. · Väike-Maarjas toimus üle-eestiline rahvatantsujuhtide suvekursus. Osalejaid jäid kohaga väga rahule.
· Toimus kümnes, osavõturohke Ebavere Kange triatlon. Populaarsuse tagab lisaks heale korraldusele tingimus, mille kohaselt tohivad sellel võistlustel võistelda ainult Väike-Maarja valla praegused või endised elanikud.
· Eesti Post, Eesti Politsei, Eesti Piirivalve, Falck Autoabi, Coca-Cola HBC Eesti ja Regio korraldasid juulis ühise kahepäevase rattaretke “Tahan sõita ohutult”, mis läbis ka Väike-Maarjat ja Simunat. Väike-Maarjas tehti heakorratöid.
· Sotsiaalosakond hakkas jagama vähekindlustatud peredele Euroopa Liidu toiduabi.
· Augustis naasis lapsehoolduspuhkuselt tööle taas valla keskkonnanõunik Leie Nõmmiste. · Väike-Maarjas asus teenistusse uus piirkonnapolitseinik Jaanus Mätas.
· Juuli lõpp tõi kaasa kuumalaine ja koos sellega ka esimesed tormi-iilid. Esimene torm Väike-Maarja vallas liikus üle Vao küla, purustades majade katuseid ja murdes puid.

AUGUST

· Teine, kõige tõsisem torm tuli Väike- Maarja peale juba 8. augusti õhtul. Äikestormi õhtul mõõdeti tormi-iili tugevuseks 36,5 m/s, mis on seni kõige kõvemini puhunud tuulekiirus Mandri-Eestis. Äikesetorm viis Väike-Maarja kirikult tornikiivri, majadelt katuseid, purustas leinamaja, murdis puid ja metsa, viis elektrivoolu ja mobiililevi. Tormikahjud vallas ulatusid üle 9 miljoni krooni, seda ilma põllu- ja metsamajandusele tekitatud kahjusid arvestamata.
· Kolmas tormi-iil käis üle Väike-Maarja valla 15.augustil, mil enam kannatasid kahju Raigu kant ja Kiltsi mõisapark.
· Vallavalitsus toetas tormikahjudes kannatanud toimetulekuraskustesse sattunuid. Toetus ei olnud kahjuks suur, sest ka vallaobjektid said tormis kahjustada ja vajasid kordategemist. Kokku sai valla poolt toetust tormikahjude kompenseerimiseks 33 inimest.
· 18.augustil andis Eda-Ines Etti koos sõpradega Ebaveres heategevuskontserdi Väike-Maarja kiriku tornikiivri taastamise heaks. Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves tutvus Väike-Maarjas tormikahjustustega ja pidas heategevuskontserdil kõne. Oma kõnes tänas ta inimesi hoolivuse ja üksteise aitamise eest ning kutsus omanikke oma vara kindlustama.
· Väike-Maarja õpetajate naisrahvatantsurühm Maarjalill käis Ungaris rahvakunstifestivalil.
· Väike-Maarja muusikakoolil valmis arengukava järgmise kolme aasta kohta.
· Väike-Maarja lasteaed, mis tormis tugevasti kahjustada sai, avas oma uksed lastele taas 16.augustil.
· Simunas hakkas postiteenuseid osutama Aldari kauplus.
· Taasiseseisvumispäeva Ühtelaulmise digilaulupeoga ühines ka Väike-Maarja.
· Ebaveres peeti talgud tervisespordiradade korrastamiseks.
· Toimus järjekordne Kiltsi loomelaager.
· Augusti lõpus külastas Kiltsi mõisa Adam Johann von Krusentserni järglane kuuendat põlve Aleksandr Prishcepov, kes tundis heameelt lossi kordategemise üle. Kiltsi mõisas ringi käes tundis ta samasugust fluidumit kui omal ajal Peterburi mereväe kadetikorpuses ja Krusentsernidele Kaluuga oblastis kuulunud Klintsõ mõisas.
· Kiltsi mõisakooli külastas üle-eestilise mõisakoolide külastusmängu „Unustatud mõisad 2010“ avatud uste päevadel üle 700 külastaja.
· Muusikakooli õpetaja Raivo Narits valiti Lääne-Virumaa Aasta õpetajaks huvihariduse valdkonnas. Aasta õpetaja nominendid olid erinevates kategooriates veel Hillar Kasu, Helve Noorlind ja Raili Sirgmets.
· Väike-Maarja õppekeskuse ja Simuna kooli arvutiklass sai uued arvutid.
· Väike-Maarja vald võitis maakonna valdade tänavused suvemängud.
· Väike-Maarja korvpallipoisid olid võidukad rahvusvahelisel noorte korvpalliturniiril New Generation Mini Cup.
· Volikogu otsusega kingiti Käru seltsimaja kohalikule külaseltsile. Tasuta võõrandatava vara väärtuseks määrati 500 000 krooni. Külaselts on seltsimajas korraldanud külarahvale üritusi, lastelaagreid, bussiekskursioone, Käruveski mänge, teemapäevi, käsitööalast tegevust, sportlikke ettevõtmisi. Nende tegevustega tahetakse ka jätkata. Külaselts on projektirahade toel jõudumööda külamaja korda teinud.
· Taasiseseisvumispäeval korrastasid spordija loodusesõbrad Ebevere liikumisradu, mis olid tormimurru poolt läbitamatuteks muutunud.
· Augusti viimasel päeval lõpetasid AS Antaares töömehed kirikutornile ajutuse katuse paigaldustööd. Raha katuse paigaldamiseks tuli annetajailt.
· Väike-Maarja rahvatantsu B-segarühm saatis ära tantsu “vana-aasta”.

SEPTEMBER

· 1.klassi läks Väike- Maarja gümnaasiumis 39, Simuna koolis 9, Kiltsi koolis 5 last. Õppekeskus täitis õpilaste arvu riikliku koolitustellimuse. Grupid täitusid enne kooliaasta algust autotehniku, kokanduse, puhastusteeninduse erialal. Sügisel alustas õppekeskuses neljas kursus, kuna arvutija autoeriala õpiaeg pikenes poole aasta võrra.
· Väike-Maarja muusikakoolis asus muusikalist haridust omandama 65 õpilast, neist Väike-Maarjas 53 ja Simunas 10 õpilast. Tööd alustas esmakordselt ka eelklass.
· Kiltsi kool tähistas kooli 90. ja kohaliku hariduselu 155. aastapäeva endiste õpetajate, õpilaste ja vilistlaste kokkutulekuga. Valmis kooli almanahh.
· Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside majas oli avatud sügisnäitus, Simuna koolis nunnunäitus. · Noortekeskus avas oma suhtluskoha Facebookis.
· Väike-Maarja raamatukogus tähistati mälestusõhtuga valla aukodaniku Arno Kasemaa 95. sünniaastapäeva.
· Selleaastane tuleohutuse ja liikluspraktiline õppus “Laps liikluses” toimus Simunas.
· Välismaal vahetusõpilaseks olnud noored käisid Simuna koolis oma muljeid jagamas.
· Kiltsi mõisapargis korraldati talgud tormimurru koristamiseks ja koolipere saatis viimsele teele oma püha tamme.
· Väike-Maarjas peeti Mihklilaata.
· Septembri algul toimusid Koonus Porkuni lahingus langenud kolme Eesti sõjamehe ühishaua otsingud. Nende säilmed maeti Herman Paju talu maadele 1944.a sügisel. Ühishaua otsijate plaan oli säilmed ümber matta 21.septembril, Porkuni lahingu aastapäeval Vistla memoriaali teiste Porkuni lahingus langenute kõrvale. Sel korral tuli otsingud katkestada, kuna haudu üles ei leitud.
· Avati Väike-Maarja rahvamaja renoveeritud saal. Sel puhul esines kontserdiga Rakvere meeskoor.
· Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove korraldatud konkursil “Kutseharidus on lahe!”, kus kutseharidust omandavad noored võistlesid foto-, video ja helifailide konkursil, oli kõige aktiivsem kool Väike-Maarja õppekeskus.
· Varem Eesti Rukki Seltsi poolt rukkikuningaks pärjatud Hans Kruusamägi oli tänavu üks 18 kandidaadist Aasta põllumehe tiitlile. “Simuna Ivaxi omanik Hans Kruusamägi kasvatas rukist tänavu 300 hektaril keskmise hektarisaagiga kolm tonni. Rakvere piiritusetööstuse taaskäivitamine andis põllumehele julgust suurendada rukki külvipinda 1000 hektarini,” kirjutas 23.09. Virumaa Teataja sel puhul. Kruusamägil oli pakkuda eestimaise piirituse valmistamiseks vajalikku kvaliteetset vilja. Hans Kruusamägi küll põllumehe tiitlit ei saanud, kuid V maarahva kongress tunnustas Lääne-Virumaa suurimat kalakasvatajat Hans Kruusamäge Tauno Kangro valmistatud tänumedaliga maaelu edendamisse antud panuse eest.
· UNESCO maailmakultuuripärandisse kuuluva Struve meridiaanikaare Võivere otspunkti juures tehti koos Eesti Geoloogide Ühinguga talgutöid.

OKTOOBER

· Koostöös Pille Lille Muusikute Toetusfondiga toimus teine Väike-Maarja muusikafestival. Toimusid muusikute töötoad, siin-seal anti mitu kontserti. Kõige pidulikum kontsert pühendati valla õpetajatele.
· Oktoobri algul toimus raamatukogus huvilistele sugupuude uurimise teemaline koolitus.
· Oktoobris andis soome poplaulja ja helilooja Kirsi Ranto Väike-Maarja kirikus heategevuskontserdi. Kontsert oli südamlik, Kirsi Ranto seesmisest valgusest kantud laulud rääkisid lihtsatest asjadest, tavalisest elust.
· Koos Krusensterni perekonna esindajatega Saksamaalt, Venemaalt ja Ukrainast tähistati admiral Adam Johann von Krusensterni 240. sünniaastapäeva mälestusüritusega Tallinna Toomkirikus ning rahvusvahelise konverentsiga „Kiltsi mõis ja selle omanikud“. · Simuna Kapell pidas oma 25. sünnipäevapidu.
· Avispea endine koolijuht Boris Kivik esitles raamatukogus oma mälestusteraamatuid “Elu kui unenägu” I ja II osa.
· Väike-Maarja gümnaasiumil käis külas kirjanik Contra. · Neli õppekeskuse autotehniku II ja III kursuse eriala õpilast külastas Norras Sirdali sõprusvallas asuvat sõpruskooli.
· Valla koolides toimus ilukirjanduslike tekstide ettelugemispäev. · Simuna koolil valmis arengukava.
· Simuna kihelkonna koolide (Muuga, Laekvre, Salla, Rakke, Simuna) kokkutulek toimus seekord Simuna koolis.
· Oktoobris hakkas Väike-Maarja vallas taas ostjaid teenindama ettevõtja Valdo Kruve OÜ Turva kauplusbuss. Vana kauplusbuss oli 38 aasta vana ja vajas väljavahetamist.
· Oktoobri algul korraldas PAIK Tamsalus Pandivere ettevõtlusmessi, mis tutvustas piirkonna 47 ettevõtte toodangut ja tegevust. Messi külastas paar tuhat inimest.
· Valla suurim tööandja Baltic Log Cabins OÜ oli Äripäeva edetabelis Lääne-Virumaa ettevõtetest 3. kohal. Ettevõte toodab ekspordiks suvemaju. Päevas valmib u. 40 maja. Tööd annab ettevõte enam kui 80 inimesele. Maakonna 50 parema ettevõtte sekka olid mahutnud ka Loomsete Jäätmete Käitlemise AS, SF Pandivere OÜ, ReinPaul OÜ, JK Otsa Talu.
· Äripäev tunnistas Eestis oma valdkonna parimaks ettevõtteks Eestis Puhastusekspert OÜ. · Pandivere 2010. aasta ettevõtte auhinnaga tunnustati ASi Flex Heat Eesti ja Baltic Log Cabins OÜ-d, märgiti ära OÜ Artistoni ja Reinpauli tubli töö.
· Väike-Maarjas peeti seminari “Ettevõtlus tuultes”, mis keskendus augustitormide mõjule ettevõtlusele ja elanikkonnale. Seminaril jäi kõlama mõte: kaardista vajadused (põllumehed), paku abi (kaitseliit), küsi abi (vallavalitsus, põllumehed, elanikud), ära jää ootama, millal päästjad helistavad (päästekeskus).
· Augustitormis katuse kaotanud Väike- Maarja lasteaed sai oktoobri lõpus uuesti korraliku katuse peale. Ehitas OTTO Ehitus OÜ. Taastamist toetasid Tallinna linn, Tapa, Kaarma, Häädemeeste ja Sirdali vald Norrast, ettevõtjad AS Oma Ehitus ja AS Viimsi Keevitus ning Baltic Agro AS.
· Väike-Maarja Grossi kauplust on plaanis laiendada. Volikogu algatas vastava detailplaneeringu, mille eesmärk on laiendada kauplusehoonet u. 400 ruutmeetri võrra ja rajada poe ette parkla.
· Geomedia OÜ avaldas taas omavalitsuste üksuste võimekuse pingerea. Väike- Maarja vald oli 60,8 punktiga sajast võimalikust Lääne-Viru 15 omavalitsusest 5. kohal Rakvere linna, Vinni, Kadrina ja Sõmeru valla järel, Eesti 226 omavalitsuse seas aga 50.kohal. Geomedia võttis aluseks nelja aasta näitajate keskmised väärtused. Nende aluseks võeti omakorda 28 komponenti, nt elanike arv, kohalik majandustegevus, töötus, ülalpeetavate arv, omavalitsuse eelarve, võlakoormus, ametnikud, pakutavad teenused jmt. Võimekuse hindeks ei uurinud, kui hästi omavalitsus oma tööga ja teenuste osutamisega hakkama saab.
· Vallavalitsus kaardistas vallas tegutsevad huviringid. Arvukamalt tegutseb huviringe gümnaasiumis -18, neis osaleb kokku üle 270 õpilase.
· Eesti Kunstiakadeemia õppejõud akadeemik Mart Kalm käis väikemaarjalastele tutvustamas kohalikku 20.sajandi arhitektuuri.

NOVEMBER

· Vallavalitsus müüs 3,1 miljoni krooniga Avanduse mõisa OÜ-le Kuukala, kes plaanib mõisas hakata turismi edendama. Valla allasutused peavad mõisast välja kolima hiljemalt 2011.a augustiks.
· Novembri algul toimunud 8.Reinpauli sügisjooksul Ebavere radadel osales sadakond jooksusõpra.
· Augustitormid lükkasid Lurichi ausamba skulptuuri rajamise, mille avamine oli plaanitud 2011.a aprilli, suurmehe 135.sünniaastapäevaks, tulevikku. Töögrupp arutas, milline võiks eesti rahvustunde äratajale Väike-Maarjasse rajatav kuju välja näha. Pakuti Amandus Adamsoni “Tsempioni” suurendatud kuju.
· Paavo Kivine käis Väike-Maarjas Lurichi kohta koostava raamatu tarvis materjali kogumas ja kohaliku rahvaga kohtumas. Tema arvates väärib ja vajab Lurichi teema Eestis laiemat käsitlemist.
· 2011.aasta suvel Tallinnas toimuval juunioride EM-i kergejõustikus on üks Eesti juunioride koondise liige ka Väike-Maarja odaviskaja Tanel Laanemägi, kes on üks kolmest maakonna kergejõustiklasest EM võistlustel. Tanel treenib ViKe kergejõustikuklubis Andres Veermäe käe all. Esimene koondise treeninglaager oli novembris.
· Siseminister tunnustas vallavanemat Urmas Tamme Politsei- ja piirivalveameti teenetemärgiga.
· Novembri algul pärjati Tallinnas Eesti Vanavanemate Fondi ja Vanurite eneseabi nõustamisühingu austamisüritusel imelise vanaema tiitliga Helin Ristlat Väike-Maarja vallast.
· Rakveres toimunud aktiivse kodaniku päeval anti aktiivseks sädeinimese tunnustus Ene Preemile.
· MTÜ Nelikand avas 19. novembril pidulikult 2,7 miljonit krooni maksma läinud Kurtna külamaja.
· Väike-Maarja muuemis avati Heino Prosti põllutöömasinate fotonäitus.
· Novembri lõpus tähistati piduliku koosviibimisega Kiltsi lossi renoveerimistööde lõppu.
· Väike-Maarja noortekogu töögrupp kutsus novembris noori ühinema loodava noortekoguga. Pärast huviliste väljaselgitamist asuti koostama dokumentatsiooni.
· Väike-Maarjas lasteaialapsed said esmaabikoolitust.
· Koolides, lasteaedades ja noortekeskuses tähistati isadepäeva.
· Väike-Maarja gümnaasiumis toimus kadrikarneval, Simunas kadriturniir korvpallis.
· Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased osalesid Tamsalus ööpäevasel majanduslaagris.
· Simuna koolis oli sohvateater 2010. Kaunil antiiksel tumesinisel toolil esitati ilmekalt eesti autorite proosaloomingut.
· Volikogu kinnitas teise, 5,9 miljoni krooni suuruse lisaeelarve.
· Novembrikuu volikogu võttis vastu sotsiaalkorteri teenuse määruse. Edaspidi hakkab vald jõudumööda remontima sotsiaalkortereid, et neid oleks vajadusel hättasattunutele pakkuda.
· Novembri lõpus naasis lapsehoolduspuhkuselt tööle taas vallasekretär Maris Kõrgmäe.
· Novembri lõpus oli vallaelanike arv rahvastikuregistri andmeil 5079 inimest.

DETSEMBER

· 9.-10. detsembril möllas Põhja-Eestis lumetorm Monika, mil sadas maha erakordselt palju lund. Kui 9. detsembril mõõdeti Väike-Maarjas lumikatte paksuseks 22 sm, siis päev hiljem juba 60 sm. Tegemist on selle aja kohta rekordilise lumikatte paksusega Väike-Maarjas. Teed ja tänavad olid läbipääsmatud, paljud liiklejaid jäid lumevangi, Kiltsi ja Väike- Maarja gümnaasium olid suletud. Vallale tekitas lumetorm kulutusi lumelükkamisega ligi 600 tuhat krooni, mis on lumevaesemal talvel kogu lumelükkamisele kuluv summa. Vabariigi Valitsus otsustas omavalitsuste lumelükkamist kompenseerida 15 miljoni krooniga, millest meie vallale jagus 118 tuhat krooni. · Lumetormi tõttu jäid pidamata ka 10.detsembrile kavandatud valla 19.aastapäeva pidustused. Need lükati edasi vabariigi aastapäevale.
· Soome poplaulja ja helilooja Kirsi Ranto andis koos valgustehnik Hessu Laaksoneni ja Jalajärvi noortekooriga teise heategevuskontserdi Väike-Maarja kiriku taastamise toetuseks. Valgusefektidega kaunistatud kontsert oli siiras ja südamlik ning kõrgetasemeline.
· Väike-Maarja õppekeskus osales oma boksiga Tallinnas noorte infomessil Teeviit 2010.
· Maakonna aasta noorsootöötajaks valiti gümnaasiumi ja õppekeskuse huvijuht Helina Lükk.
· Väike-Maarja gümnaasiumis toimus järjekordne matemaatikanädal, õp. Ülle Lääne juhendamisel valmis koolileht “Mõtted ja teod”. Oma koolilehed üllitasid ka Simuna ja Kiltsi kool.
· Gümnaasiumil ja õppekeskusel valmis uus arengukava aastani 2013. Koolide visioon on “Väärt kool Virumaa veerel”.
· Väike-Maarja rahvamajas toimus gümnaasiumi järjekordne tüdrukute tantsupidu. · PAIK andis teada, et aastateks 2011- 2013 jagub PAIKil projektide toetuseks 24,3 miljonit krooni.
· Maaspordiühing Jõud kuulutas aasta kõige paremini korraldatud spordiürituseks Väike-Maarjas talvel läbi viidud Eesti valdade talimängud.
· MTÜ Rallistar korraldas oma rallirajal Simuna jõulusprindi, kuhu oli registreeritud 37 võistlejat, neist üks julge naine. Jõulusprindiga avati jäärajasõidu hooaeg ning valla meistrivõistlused.
· Jõulude ajal möllas üle Eesti järjekordne lumetorm, seekord nimeks Scarlett. Väike-Maarjas sadas maha ka selle tuisu ajal rekordiliselt lund. Lumepaksuseks mõõdeti 63 sm.
· Vallamajas toimus Ebavere maastikukaitseala uue kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu. uue kaitse-eeskirjaga kavandatakse muutusi Ebavere maastikukaitseala kaitsekorras.
· Registreeritud töötute arv oli detsembris vallas 230 inimese ümber.
· Sotsiaalosakond hakkas detsembrist osutama lastega peredele tugiisiku teenust.
· Detsembri lõpus toimus raamatukogus esimene tööklubi kokkusaamine, kuhu kogunes 14 50a ja vanemat pika- ja lühiaegset töötut, kes hakkavad saama individuaalset psühholoogilist, juriidilist ja karjäärinõustamist. Neile valmib osaleja individuaalne koolitus- ja töökarjäärikava. Vastavalt individuaalsetele vajadustele läbivad tööklubilased arvuti- ja erialakoolituse.
· Põhja-Eesti Verekeskus viis Väike- Maarjas läbi aasta viimase doonoripäeva.
· Vallavalitsuse poolt said 95 valla suurte peret jõulukingiks kinkekaardi ja kommipaki.
· Lääne-Viru Aasta teo nominendid Väike- Maarja vallast on renoveeritud Kiltsi mõis ja Kurtna külamaja.
· Vana aasta ärasaatmisega saadeti rahvamajas pidulikult minema ka armas Eesti kroon ja tähistati euro saabumist.