Elektriautod Foto: TERJE LEPP

Vabariigi valitsus ja Mitsubishi Corporation sõlmisid Kyoto protokolli raames aastal 2011 heitkoguse ühikutega kauplemise vahetuskokkulepe, eesmärgiga suurendada keskkonnasäästlike elektrisõidukite osakaalu. Valitsus vahetas lubatud heitkoguse ühikud Mitsubishi i-MiEV elektriautode vastu ja määras sõidukite kasutajaks sotsiaalministri, kes pidi need omakorda andma tasuta kasutamise lepingu alusel kohalikele omavalitsustele ja ASile Hoolekandeteenused hiljemalt 31. juuliks 2012. Seoses tähtaja lõppemisega 31. detsembril 2015 tuli valitsusel otsustada, kas pikendada kasutamise lepinguid, võõrandada sõidukid tasuta omavalitsustele või panna autod avalikule enampakkumisele.

Loe edasi Harju Elust.