Foto: MadGeographer / Wikipedia

Eesti delegatsiooni koosseisu kuulus ka meie kooli õpilasfirma Rahakas, kes pakub väikseid klõpsukinnitustega rahakotte. Teisel reisipäeval toimunud õpilasfirmade laadal hindas žürii parimat müügistrateegiat, väljapanekut, innovaatilisust ja üldvõitjaks tuli Šveitsi õpilasfirma, kes tootis väikest küünelakieemaldajat- topsikest.

ÕF Rahakas väljapanek üritusel oli sini-must-valgetes värvides, mida täiendasid lipuvärvides pakutavad mündikotid. Õpilaste esindusriietust kaunistasid seto tsäposkad. Värska reisiseltskonda kuulusid: Mariliis Karro, Anna- Liisa Palatu, Kärt Satsi, Mari Metsakaev ja õpetaja Helena Kudre.

Ürituse kavas oli tutvumine linnaga ja õpilastel kohtumised kohalike ettevõtjatega nende ettevõtetes. Õpetajatele viidi läbi mitmeid üleeuroopalisi õpilasfirmade- alaseid töötubasid ning uut rahvusvahelist virtuaalset ettevõtlusalast õppeprogrammi õpetati ühes linna gümnaasiumi arvutiklassis.

Kokkuvõtteks oli üritus töine ja huvitav ning muljeterikas. Leidsime palju sõpru üle Euroopa ja saime rahvusvahelisi ettevõtlusalaseid kogemusi ja tarkusi. Töökeeleks üritusel oli inglise keel, seega said kõik võõrkeelepraktikat. Võimalus oli veel suhelda vene, saksa jne. keeles. Õpilased jäid reisiga väga rahule ning leidsid sõpru ja koostööpartnereid Itaaliast, Venemaalt, Leedust ja isegi Ugandast.

Reisi koordineeris vabariigis üldhariduskoolides majandusõpetust korraldav SA Junior Achievement Eesti. Osavõtumaksu tasumist toetas Setomaa Valdade Liit projekti „Majandusõpetus ja õpilasfirmade tegevus Setomaa koolides" kaudu. Veel toetasid meie reisi projektide kaudu Põlva Omavalitsuste Liit, Värska vald ja Kultuurkapitali Põlva ekspertgrupp. Aktiivsete noorte ettevõtmisi soosib ja toetab alati AS Värska Vesi ja loomulikult ka Värska Gümnaasium. Tänusõnad kõigile toetajatele.