Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituse lõpetamine (Foto: Monika Otrokova) Eestielu

Tänu pidevatele ehitustöödele on Otepää esimene linn Eestis, kus torustike ja reoveepuhastite renoveerimine ja ehitus on lõpuni jõudnud.

Pidulikul torustike ehitustööde lõpetamisel võtsid sõna  keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhataja Kalev Aun, Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol ja vallavanem Andres Visnapuu.

Fotod SIIT