Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Raimo Pullat Viimsi Teataja

Varem on Raimo Pullatit autasustatud Poola Vabariigi Teeneteordeni Rüütliristiga 1999. aastal ja Teeneteordeni Ohvitseriristiga 2005. aastal.

Auväärne emeriitprofessor, kes aasta tagasi tähistas 75. juubelit, osutus väga tagasihoidlikuks ega pidanud vajalikuks Viimsi Teatajale intervjuud anda, kuid nõustus kohtumisega, kutsudes külla oma linnakoju (suviti elab ta Tammneemes, kus on mitmed raamatud kirjutanud, ja Hiiumaal).

Tuttav Poola presidentidega

Nagu võiski arvata, on professori kodus silmatorkavalt palju raamatuid ja kunstiteoseid. Kuna tulin uurima tema sidemeid Poolaga, juhib ta tähelepanu seinal olevatele fotodele, kus ta on eri aegadel jäädvustatud koos Poola presidentidega ning paavst Johannes Paulus II-ga. "Olen aidanud Eestis vastu võtta kolme Poola presidenti," selgitab ta fotode juures.

Hämmastavalt palju on professor Pullat, kes nooruses, pärast Tartu Ülikooli lõpetamist, töötas mõned aastad ajakirjanikuna Eesti Televisioonis AKs ning koos Lennart Meriga välissaadete toimetuses, Pullat siis TV poolel, jõudnud kirjutada raamatuid - neid on üle 40. Ainuüksi aastaraamatut "Vana Tallinn" on 21 köidet - ligi viis tuhat lehekülge. Kõige tähelepanuväärsem ja soliidseim on aga kindlasti entsüklopeediline suurteos "Johann Cristoph Brotze Estonica" - aukartustäratavalt kopsakas, kaunilt kujundatud ja kvaliteetselt teostatud. Ning sisult hindamatu väärtusega.

Kuid miks on Poola meie ajalooprofessorit tähele pannud ja kolme riikliku autasuga tunnustanud?

Kohtumine poolatariga

Vastust alustab Raimo Pullat kaugelt, 1960ndate algusest, kui ta koos teiste andekate noortega, tulevaste kultuuritegelaste ja kunstiinimestega, nagu Eri Klas, Aime Leis, Verner Loo ja Agu Püümann puhkas Praha lähedal noortelaagris.

"Tutvusin seal poola arstitudengiga," räägib Pullat ja kirjutab paberile tudengi nime - et ajakirjanik ei eksiks kuulmise järgi kirjutades. Wieslawa-Barbara Multanska, Lodzi meditsiiniakadeemia tudeng, on see neiu, kes noorel mehel südame põksuma pani. "Asi susises," meenutab Pullat, kuni viis aastat hiljem anti noortele luba Tallinnas abielluda.

Wieslawa-Barbarast sai Keskhaigla, hiljem Pelgulinna haigla silmaarst. Eriloaga võis ta töötada silmaarstina ka Kirovi kolhoosi haiglas.

Kui ema poolt Hiiumaa juurtega Raimo Pullat ostis maja Kärdlasse, siis ehitas ta sinna abikaasale silmaarsti kabineti. Nii sai doktor Pullatist Hiiumaal toona ainuke ja esimene silmaarst, kes nädalavahetusteks saarele sõitis ja seal patsiente vastu võttis. Heategevuslikuks ürituseks nimetab abikaasa seda tagantjärele.

Raimo Pullati poolatarist abikaasal on olnud oluline roll Eesti-Poola suhete arengus. Pullat meenutab, et kui nõukogude ajal töötasid Tallinnas ja Tartus kahe Poola firma ehitajad, kes siin rekonstrueerisid ja restaureerisid maju, siis oli Wieslawa-Barbara neile ehitajaile alatasa abiks, kui oli vaja tõlkida või neile arstiabi korraldada.

Poolakate restaureeritud ja vanalinna rajatud arheoloogiakeskust, praegust Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituuti aga peab Raimo Pullat üheks kõige väärtuslikumaks kinnistuks, mis Tallinna Ülikoolil pealinnas on.

"Õppisin mingil määral selgeks poola keele," räägib Pullat. Poeg Risto, kes on õigusteaduste kandidaat ja kolonelleitnant, sündis Poolas. Igal suvel reisis pere Poolasse, mille tarvis oli alati vaja ka puhkusetõendit ja luba. Kui aga abikaasa tahtis sinna üksi sõita, vajas ta selleks mehelt kirjalikku nõusolekut. "Segaabielu tõi piisavalt kaasa keerukusi," ütleb Pullat.

Tihedad kontaktid

Raimo Pullat on uurinud Eesti- Poola suhteid ja avaldanud Poolas kolm raamatut. Ta on uurinud ka Soome-Poola suhteid ja avaldanud sel teemal raamatu nii Soomes kui ka Poolas.

Möödunud aastal said Johannes Paulus II nimelise Lublini katoliku ülikooli tudengid kuulata Raimo Pullati online-loengute tsüklit „Terra Mariana - Eesti ajaloo valitud probleeme". Sama ülikool on ta valinud oma audoktoriks. Ta on ühe Poola teadusliku ajakirja toimetuse kolleegiumi liige ning teda kutsutakse jätkuvalt Poola ülikoolidesse loenguid pidama.

"Meie perekonnas on minul eelkõige igapäevased kontaktid Poolaga," ütleb Pullat ning lubab kaasa aidata ka Viimsi valla sõprussuhetele Poola Sulejoweki partneritega.

Ordenid, mis Raimo Pullat Poola Vabariigilt on saanud, on kõik seotud tema tööga Eesti-Poola suhete arendamisel. Viimane, Poola Vabariigi Teeneteordeni Komandöririst, mille andis president Komorowski 28. märtsil üle Laidoneri muuseumis, oli Eesti-Poola teadussuhete arendamise eest. Abikaasat ja poega on samuti autasustatud Poola riiklike aumärkidega.

David Vseviov Raimo Pullatist, oma õppejõust:

"Sinu teadustoodang ületab mõne instituudi oma. Ainuüksi viimasel kümnendil oled sa autorina, vastutava toimetajana või projekti juhina publitseerinud mitu kaalukat teost. "Versailles'st Westerplatteni. Eesti ja Poola suhted kahe maailmasõja vahel" on ilmunud ka poola keeles. /.../

Sinu avaldatud mitukümmend raamatut ja arvukad teadusartiklid on teinud Sinust vaieldamatult Eesti ühe tuntuima ajaloolase, kelle kirjutised on leidnud korduvalt positiivset retsenseerimist rahvusvaheliselt aktsepteeritud väljaannetes. /.../

Aastaraamatu "Vana Tallinn" sari on väga suures osas jõudnud lugejateni Sinu jõupingutuste tulemusena. Seda aga on kokku ligi viis tuhat lehekülge linnaajaloolist teksti, mis hõlmab aega Eesti linnade tekkimisest kuni Teise maailmasõjani ning puudutab kõige erinevamaid teemavaldkondi. Tänaseks päevaks on sellest saanud ulatuslikku rahvusvahelist tähelepanu äratanud väljaanne, kus autoritena ja toimetuse kolleegiumi liikmetena osalevad oma ala väljapaistvad asjatundjad Eestist, Soomest, Venemaalt, Lätist, Saksamaalt, Poolast, Ameerika Ühendriikidest ja teistest riikidest. /.../

Millest muust kui Eesti riigi ja Eesti ajalooteaduse huvidest oled sa lähtunud, kulutades meeletult oma energiat entsüklopeedilise suurteose "Johann Cristoph Brotze Estonica" väljaandmisele ja esitluste korraldamisele Berliinis, Göttingenis, Salzburgis, Helsingis, Lublinis, Viinis, Prahas, Moskvas, Kiievis, Varssavis ja lähemates linnades. Samasse õilsate tegude ritta paigutub ka Sinu organiseeritud 76-köitelise Poola ajalooallikate sarja "Elementa ad fontium editiones" kinkimine Eesti rahvusraamatukogule ja 36-köitelise allikapublikatsiooni "Nuncjatura apostolska" kinkimine Tartu Ülikooli raamatukogule.

Sa osalesid tuntud baltisaksa ajaloolasele, tartlasele Otto Freymuthile mälestustahvli panemisel Toruni linnaraamatukogus ja Sinu initsiatiivil jäädvustati kuulsa Poola ajaloolase Stanislaw Herbsti tegevus mälestuskivi näol Rakveres."

Raimo Pullati akadeemilised kraadid

  • Ajalookandidaat 1964
  • Ajaloodoktor 1972
  • Oulu ülikooli filosoofiadoktor-laudatur 1998
  • Läti teaduste Akadeemiadr honoris causa hist. 2005
  • Poola Teaduste ja KunstideAkadeemia välisliige 2001
  • Poola Johannes Paulus II nimelise Lublini katoliikliku ülikooli dr honoris causa 2005
  • Peeter I nimelise Teaduste ja Kunstide Akadeemia kirjavahetajaliige 2008