Nicole Knut helistab Tiina Laube (vasakul) ja Annely-Thea Häggblomi (paremal) juhendamisel hädaabinumbril 112. Eestielu

Seoses 11. veebruaril toimunud üleeuroopalise hädaabinumbri 112 päevaga külastasid priitahtlike pritsimeeste ühingu liikmed Tiina Laube, Annely-Thea Häggblom ja Vladimir Teder Terakese, Päikesekillu ja Kurtna lasteaedu ning loovuskeskust Saloke. Kohtuti koolieelikutega, kellega koos arutati, miks õnnetused juhtuvad, kuidas neid ära hoida ja kellelt vajadusel abi paluda. Üheskoos korrati üle hädaabinumbrile helistamine, abi kutsumine ja tee juhatamine. Et kõik hästi meelde jääks, mängiti helistamine ka koos läbi.

Tiina Laube sõnul olid lapsed hädaabinumbri vajalikkusest juba teadlikud, samuti teadsid nad, et kindlasti ei tohi Häirekeskusesse lihtsalt nalja pärast helistada, kuna nii võib mõni tõeline hättasattunu abita jääda. Oli tunda, et lasteaedades oli pisikestele kasvandikele päästjate vajalikkusest, õnnetusjuhtumitest ja abi kutsumisest juba räägitud.

Lapsed võtsid päästjaid hästi vastu, koos mängiti selgitavaid mänge ja moodustati suur inimestest koosnev hädaabinumber. Lõpuks jaotati lastele temaatilisi õhupalle ja kleebiseid, et koduski oma lähedastega vajalik telefoninumber üle korrata.

Ühingu liikmeid rõõmustas, et lapsed olid neid külla oodanud - õues seisid lumest meisterdatud politsei- ja päästeautod ja politseikoer. Ning Päikesekillu lapsed kinkisid priitahtlikele pritsimeestele joonistuste mapi, kus oli kujutatud nii päästetöötajaid kui kiirabi politsei ja tuletõrjeautosid.

Vt lisaks http://www.rescue.ee/hairekeskus/euroopa112paev