Jõgi Foto: Madis Kallas

Purtse jõge on minevikus saastanud Kiviõlis, Kohtla-Järvel ja Püssis asunud tööstusettevõtted. Peamised saastajad olid õlitööstused, mis suunasid oma õlijäätmed eelmisel sajandil, alates 1920. aastatest Erra ja Kohtla jõkke, kust need valgusid edasi Purtse jõkke ja Soome lahte. Põlevkivitööstusega kaasnev koormus suurenes pärast II maailmasõda nõukogude perioodil, kuni 1980. aastatel hakati pöörama tähelepanu ka keskkonnakaitsele.

Viimane suurem jõgede õlisaaste toimus tõenäoliselt 2003. aasta üleujutuse ajal, kui Kohtla-Järve õliga saastunud tööstusterritoorium ja mahutiparkide alad olid üle ujutatud. Viimastel aastakümnetel on ohtlike ainete koormus tööstusettevõtete keskkonnameetmete ning pigijärvede ja tööstusprügilate sulgemise ja korrastamise mõjul järsult vähenenud ning on aeg võtta midagi ette inimesi ja elusloodust ohustava jääkreostuse likvideerimiseks saastatud Kohtla, Erra ja Purtse jões.

Nende kolme jõe jääkreostuse ohutuks muutmine on loogiline jätk Kohtla-Järve ja Kiviõli poolkoksimägede korrastamisele.

Loe edasi Põhjarannikust.