Foto: chamee Delfi Pilt

Nimelt jõudsime kevadel kohaliku omaalgatuse programmi kirjutada kaks projekti. Neist esimese abil paneme külarahva ennast targemaks ja osavamaks tegema - mehed roigastest mööblit ehitama, naised seepi keetma ja nukke õmblema. Et paremini teada, kuidas võiksid külad elada ja ühiselt tegutseda, siis käisime ära Tartumaal teisi külainimesi kaemas. Kuna see oli sisukas ja elamusterikas, siis sellest oli paras eraldi artikkel kirjutada (ja seda tegi Piret).

Teine ettevõetud uus tegevus on külade pärand­kultuuri jäädvustamine. Võtsime endale ülesandeks kahe naaberküla huvitav ajalugu täpsemalt välja uuri­da ja ehk siis hiljem jäädvustada. Meile tuleb abiks Iisaku Muuseum, kes aitab meil suurte arhiiviriiulite vahelt just see õige kirjatükk või pilt külast ja selle ini­mestest üles leida. Veel paneme me külarahva kodust ülesannet täitma - tuleb panna kirja oma mälestused. Sellised kodused tööd on visad valmima, kuid loo­dame, et kevadeks saame me kokku palju huvitavaid lugusid. Kauksi ja Kuru külade ajalugu on huvitav eeskätt seal kunagi asunud mõisa poolest. Mõisast on säilinud vaid kaks pildikest, teatakse selle asukohta ja et kaseallee on rajatud mõisaajal. Teada on ka see, et viimane omanik lasi mõisahoone lammutada. See olevat olnud haavapuust ja seda oli kahju lammutada. Meil on plaan mõisahoone ja selle juurde käinud hoo­nete (viinavabrik, sadam , kõrts, postijaam, telliskivi­vabrik, vallakohus jmt.) kohta makett koostada. Seda siis nii endale kui teistele uudistamiseks. Kõigepealt alustame eskiisi joonistamisest. Selles osas loodame külade eakamate elanike mälestustele.

Selle suve suurim tegu oli meile väljakutsena Iisaku valla poolt ettepanek korraldada Kauksi supel­ranna ala parkimist ja ranna koristust. Alguses tundus see ettepanek liiga suure tükina, kuid pidasime nõu ja leidsime, et kuna me ei ole siiani kõige selle kor­raldamisega rahul olnud, siis püüame, külaelanikud, ise seda kõike paremini teha. Prahi koristamisega saime väga hästi hakkama, sest suutsime olla ope­ratiivsemad - kui vaja, koristati randa iga päev, ka kalaraibetest. Peab tunnistama, et prügi kogunes palju ja valla suur prügikonteiner täitus kiiresti. Tähele võis panna ranna korraliku hooldamise puhul seda, et kuna rand oli puhas, siis ei kiputud seda ka risustama - prügi oli ikka prügikastis, mitte puu all või liiva sees. Parkimise korraldamine tekitas juba algselt suuri küsimusi. Teostasime selle olemasolevat olukorda arvestades enda arvates piisavalt hästi. Aga eks seda tuleb veel ühiselt vallaga analüüsida.

Ka sel suvel töötas Kauksi rannas suveturg. Ke­vadel tõime müügiletid randa viivale teele lähemale. Suvi oli soe ja ostjaid palju, kuid sel aastal nappis meil müüjaid. Täname Sirje Roosvaldi, kes oli kõige usinam müüja. Müügiletil oli sel aastal kalja, pirukaid, suitsu- ja kuivatatud kala, kurki jm. Järg­misel suvel töötab turg taas. Ootame ka ikka Iisaku valla rahvast oma tooteid ja saadusi müüma. Seda ei pea tegema vaid kord aastas külalaadal - Kauksis töötab turg suvel igal nädalavahetusel, aga võit tulla ka iga päev.

Kauksi küla elanikel on kombeks ikka mihkli­päeval kokku saada. Nii ka sel aastal on kõik ela­nikud, suvitajad ja teised end Kauksiga seostavad inimesed (ka naabrid Kuru külast) oodatud Kauksi külapäevale 25. septembril. Mis ja kuidas täpsemalt, teab öelda Piia (kauksirand@kauksirand.ee).

Kaunist sügisese aja algust Kauksi ja Kuru rahva poolt!