Rapla Valla Noortevolikogu liikmed Rapla Teataja

Selle aasta jooksul oleme aktiivselt tegelenud noortekeskuse teemaga, et tagada noortele koht, kus aega veeta ning noorsootööst osa võtta; korraldasime esseekonkursi „Minu parem Rapla", et teada, mida saaks Raplas paremini teha, et siin veelgi parem elada oleks; tunnustasime noorte arengusse panustanud inimesi; osalesime aktiivselt Eesti osaluskogude töös ning astusime Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) vaatlejaliikmeks (noortevolikogu esindaja kuulub ka ENLi noortepoliitika töögruppi); nüüd panustab noortevolikogu esindaja ka valla hariduskorralduse töörühmas, et aidata kaasa Rapla valla parema haridusvõrgu arendamisesse.

Noortevolikogul on ka pidevalt arenev blogi, kust saab teavet nii noortevolikogu olemuse kui tegevuse kohta, lisaks vahendame huvitavaid osalusvõimalusi noortele. Lehel on ka üleskutse „Üheskoos muudame Rapla veelgi paremaks", kuhu ootame kõiksugu ideid selle kohta, mida ja kuidas saaksime üheskoos teha, et kodukoha elu paremaks muuta.

Hetkel põhjustab koolivõrgu korrastamine nii Raplas kui mujal Eestis palju elevust, selleks et tagamaid selgitada, oleme kokku kogunud kõiksugu materjale, et selgust majja tuua.

Kõik see ja palju muud on kättesaadav noortevolikogu blogis raplanoored. wordpress.com, samuti ootame noori ja vanu Facebooki lehele „Rapla valla noored".

Ootame kõiki noori, kes tahavad aktiivselt noorte heaolu arendada, meie sekka, et üheskoos seda valla, ja miks mitte ka riigi, tasemel teha.