Foto on illustratiivne. Foto: Rauno Volmar

Sillamäe linnavalitsus tegi mullu mais Viru maakohtule avalduse, milles palus määrata esialgse õiguskaitse korras ühe 5aastase lapse viibimiskohaks Sillamäe laste hoolekandeasutuse, seejärel aga tegi avalduse, kus palus võtta lapse isalt ära tüdruku hooldusõigus ja määrata lapsele eestkostja.

Avalduste kohaselt tarvitas lapse ema raseduse ajal narkootikume ja laps sündis metadoonisõltuvusega, mistõttu oli perekond alates lapse sünnist linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas riskiperena arvel. Lapse ema suri 6. mail 2013 ja tüdruk jäi elama isaga. Mullu paigutas linnavalitsuse sotsiaalhoolekandetöötaja lapse Sillamäe laste hoolekandeasutusse Lootus, sest isa väidetavalt ei hoolitsenud lapse eest, tarvitas alkoholi, korraldas kodus joominguid ega taganud lapsele turvalist keskkonda ja arengut.

Linnavalitsus teatas kohtule, et isa ei saa viieaastase lapse kasvatamisega hakkama ega tegele tema arendamisega. Ka lasteaiast, kus tüdruk käis, anti iseloomustus, millest nähtus, et isa ei hoolitse lapse eest, ei tunne muret tema tervise, toitumise ega hügieeni vastu. Peale selle oli tekkinud ka suur lasteaiatasu võlg. Politseist antud tõendist nähtus, et 10 aasta jooksul on mehe suhtes alustatud 36 menetlust, millest enamik on seotud teiste inimeste tervise kahjustamisega. Lisaks argumenteeris linnavalitsus, et mees ei käi tööl, vaid elab toetustest ja pensionist, mis kokku on 419 eurot kuus, tal on hulgaliselt tasumata trahve ning suur kommunaalmaksete võlg.

Loe edasi Põhjarannikust.