Oma Vald

Peale kolmandat katset kadus kui tina tuhka hasartmängumaksulaekumisest toetust jagava komisjoni varjamatu ignorantsus ning Kernu vald sairahastuse restaureerimistööde elluviimiseks regionaalsete in-vesteeringutoetusteandmise prog-rammist (näpuotsaga lisas vald ka omafinantseeringu mekki).

Ja nii juhtuski, et ajal mil kohalik õpilane, pedagoog ningteised ristiinimesed D-vitamiinist toituva kahepaikse rolli sisse elasid,suundus ahjumeister Sander Jänes osaühingust Kerameus koos kaastöölistegahoopis avastusretkele mõisaahjude pimedatesse, nõgistesse lõõridesse.

Emakeele, loodusõpetuse ja algklasside ahjud võeti lahtining laoti koos uue sisuga taas üles. Muinsuskaitse järelevalve tegid äravanakooli mehed osaühingust Oldschool.

Tarkusepäeva hommikuks olid viimsed tahmased kalossijäljedtammeparketilt haihtunud ning 123 siirast õpihimust pulbitsevat jõnglastalustas uut kooliaastat veelgi paremate tingimustega kooliruumides.

Nädalapäevad tagasi õnnestus koolikoridoris vahetunnilarusaamatutel asjaoludel intervjuuks peatada tundmatu õpilane, kelle sõnul olivarem klassis ikka liiga külm või palav. Tsiteerin: „Nüüd on tunni ajal paljumõnusam, õps heietab aga jutulõnga ja kohe hea uni tuleb peale." Arvestadessihtgrupi sügavat rahulolu (ja unustades ära, et veel vähemalt 6 ahju vajabkorrastamist) võib projekti eesmärgi lugeda saavutatuks.