Pilt on illustreeriv Saue Sõna

Soome-ugri rahvastest on vaid Eestil, Soomel ja Ungaril oma riik, kuid oma keele ja meele säilitamisest on huvitatud kõik rahvad. „Kutsusime marid tutvuma meie haridussüsteemiga ning rääkima meie noortele Marimaast ja mari keelest tänapäeval. Mõelge, et kogu nende õppetöö toimub koolis vene keeles, mari keele tunde on ette nähtud vaid kolm korda nädalas," räägib gümnaasiumi direktor Jaan Palumets. „Korraldasime seminari, kus külalised tutvustasid Marimaad ja rääkisid oma ajaloost. Marid andsid lastele tunde nii mari kui ka vene keeles ning huvi hõimlastega vahetu suhtlemise vastu oli suur. Kuna meie koolis töötab mari rahvusest inimene, oli meil tõlk omast käest võtta."

Lisaks andis direktor andis mari haridusinimestele põhjaliku ülevaate Eesti haridussüsteemist. Tutvuti ka noortekeskuse tööga, käidi linnavalitsuses ja toimus ekskursioon Tallinnasse. „Mitu mari nägid esimest korda elus merd - see oli neile võimas elamus," sõnab Jaan Palumets.

Ta lisab, et marid jäid nähtu ja kuulduga väga rahule ja oli vaimustuses Eesti koolide võimalustest õppetöös. „Oleme nüüd ka nende kooli kodulehte vaadanud ja leiame, et nad teevad seal head tööd. Loomulikult esitati meilegi küllakutse, kuid eks ole näha, kuidas meie võimalused selleks on."

Maride külaskäiku Sauele tutvustas ka Kuku Raadio.