www.jarva.ee

Möödunud neljapäeval kohtusid Paide Linnavolikogu esindajad, Paide Linnavalitsuse liikmed ning koolijuhid Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri Kalle Küttis´ega, et saada selgus selles, kas ja kuhu rajataks Paide linna tulevane riigigümnaasium. Teisipäevasel haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekul annab linnavalitsus ülevaate arutlusel olnud võimalustest.

Linnapea Alo Aasma sõnul oli algselt neli valikut, millest on tänaseks alles jäänud kaks. „Laual oli neli võimalust. Kas luua riigigümnaasium Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppehoone juurde, Paide Ühisgümnaasiumi ruumidesse, Paide Gümnaasiumi ruumidesse või Posti tänava vanasse koolimajja. Tänaseks on lauale jäänud kaks võimalust - riigigümnaasium hakkaks asuma tänase Paide Ühisgümnaasiumi hoones või luua riigigümnaasium Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppehoone juurde. Riigigümnaasiumi rajamise maksumus jääks 3-4 miljoni euro piiresse“, rääkis Aasma.

Kõrvale jäid võimalused rajada riigigümnaasium praeguse Paide Gümnaasiumi ruumidesse või Posti tänaval asuvasse vanasse koolimajja. Paide Gümnaasium langes kõrvale, sest seal oleks liiga palju ruutmeetreid õpilase kohta, et saada Euroopa Liidult toetust. Nimelt on ettenähtud anda toetust sedasi, et õpilase kohta on koolis 10 ruutmeetrit – Paide Gümnaasiumis koguneks õpilase kohta aga 20 ruutmeetrit pinda. Samuti tuleks sel juhul tagasi maksta ka osa toetusest, mis saadi 2008. aastal koolimaja rekonstrueerimiseks. Posti tänaval asuvas koolimajas jääks aga ruutmeetreid liiga väheks, et teenindada 300 õppekohaga kooli.

Juhul kui tulevane riigigümnaasium hakkaks asuma Paide Ühisgümnaasiumi ruumides, muutuks osa koolist põhikooliks ja teine osas koolist saaks riigigümnaasiumile. Õppima hakkaks koolis 300 õpilast ehk 4-5 paralleelklassi. Riigigümnaasiumi nimeks saaks arvatavasti Paide Gümnaasium ja tänane Paide Gümnaasium muutuks samuti põhikooliks. Kutsekooli territooriumile riigigümnaasiumi rajamise korral ehitataks riiklikele ja Euroopa Liidu nõuetele vastav uus koolihoone.

Abilinnapea Janno Lehemets´a sõnul algaks õppetöö tulevases riigigümnaasiumis alles nelja aasta pärast. „Kõige varem võiks oodata õppetöö algust riigigümnaasiumis 2017/2018 õppeaastal. Minule tundub hetkel parimaks lahenduseks rajada riigigümnaasium Paide Ühisgümnaasiumi ruumidesse. Sedasi oleks tagatud järjepidevus ning samas saaksime efektiivselt ära kasutada linna praegust ressurssi, mis seal on – koolimaja võimla, söökla ja spordiväljakud“, selgitas Lehemets.

Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe Tarmo Alt´i hinnangul on oluline, et gümnaasiumireformi arutelu Paides kaasaks kõiki huvigruppe. „Asi hakkab praegu üha enam konkreetseks minema. Soovime ära kuulata viimased lõplikud arvamused, et saada selgeks, mis on Paide linnale ja kogukonnale parimaks lahenduseks. Kindlasti võtame kokku ka Paide Gümnaasiumi ja Paide Ühisgümnaasiumi koolipered – nii õpilased kui õpetajad, et saada nende seisukoht ja leida parim lahendus“, rääkis Alt.