Narva-Jõesuu Narva-Jõesuu linn

Eelmisel aastal käivitunud projekt AVE ehk Atraktiivne kutseõpe keskkoolis on saanud uue partneri - Tartu Ülikooli Narva Kolledži. Tartu Ülikooli Narva Kolledž on Ida-Eesti juhtiv kõrgkool, mis taotleb haridusolude parandamise kaudu ka regiooni elukvaliteeti tõstmist. Käesolevas projektis saavad Narva-Jõesuu Keskkooli õpilased koolitust turismi ja teeninduse alustest, turismialasest keele-ja giidiõppest. Narva Kolledži poolt õpetatavad ained on asetatud kohalikku konteksti, keskkooli õpilased saavad teadmisi just Narva-Jõesuu piirkonnast ja selle eelistest. Samm sel teel on ka septembri alguses korraldatav suvekool.

Suvekooli saabuvad ka soome partnerid - Imatra Lütseumi 8 tüdrukut, kes saavad projekti raames koolitust Saimaa Rakenduskõrgkooli käe all. Suvekoolis tutvustatakse turismi sihtkohti - Narva-Jõesuud kui ka Narvat ning tutvustatakse Narva-Jõesuu SPA ja Meresuu hotelli võimalusi ning töökohti. Projektis osalejad saavad ka ise „käe valgeks" ehk proovida toateenindaja või vastuvõtu tööd, seda küll kogenud töötaja käe all. Suvekooli kulminatsiooniks on kolmapäeval, 5.septembril kell 17.30 Meresuu SPA konverentsisaalis  toimuv pressikonverents „Milline on Narva-Jõesuu potentsiaal noore turisti jaoks?", kus saavad oma muljeid jagada projektis osalevad  noored nii Eestist kui ka Soomest. 

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse juhtimisel läbi viidava  AVE projekti eesmärgiks on suurendada Narva-Jõesuu ja Imatra keskkooli õpilaste seas teadlikkust  turismiõppe võimalustest ja kasvatada  kohalike õppeasutuste võimekust lülitada turismiõpet kooliellu. Projekti rahastatakse Kesk-Läänemere Interreg IV A  programmi 2007-2013 Lõuna-Soome-Eesti  alaprogrammist.