Selle aasta kevadvooru esitati üle 30 projekti, mille rahastusotsuseid pole veel meieni jõudnud, kuid loodame parimat.

Samuti loodame, et selle aasta sügisvoorus jätkub teiepoolne aktiivne projektipõhine arendustegevus oma kodukandis ja laekuvad projektid on veelgi põhjalikumad ning vastavad teie piirkonna arendusvajadustele.

Selle aasta üheks põhilisemaks hindamiskriteeriumiks on projektide jätkusuutlikkus, mille üle tasuks enne mõtiskleda kui projekte esitama hakata.

Täna on aeg alustada sügisvooru ettevalmistamisega. MTÜ Nelja Val-la Kogu on otsustanud kuulutada välja 2010. a. sügisvooru, mis avati 15. septembril. Voor on avatud kuni 15. oktoobrini.

Kõik vastavad blanketid ja projektide esitamise tingimused on ära toodud meie koduleheküljel www.4kogu.ee ning lisateavet saab küsida kas nõustajalt Rutt Savelilt (tel 527 4836, info@4kogu.ee) või tegevjuhilt Deiw Rahumägi (tel 501 5563, deiw.rahumagi@harku. ee).

Nelja Valla Kogu juhatus teeb teatavaks sügisvooru tulemused 4. novembriks, pärast mida on positiivse otsuse saanud projektitaotlejatel õigus kahe kuu jooksul oma projekt esitada PRIA maakondlikku büroosse registreerimiseks.

Eelmise aasta keskel muudeti Põllumajandusministeeriumi poolt Leader programmi reguleerivat määrust, mis tõi kaasa paar põhimõttelist erinevust rahade taotlemisse.

Oluline on märkida, et investeeringuid sisaldavatele projektidele peab olema olemas ehitusluba juba eelprojekti taotluse sisse andmise ajal.

Teiseks suuremaks muutuseks on maa omandiküsimus. Kinnistu omaniku või rentniku ja kohaliku omavalitsuse vahel peab olema sõlmitud avaliku kasutamise leping.

2010 sügisvoorus on avatud järgmised meetmed:

I. Kvaliteetse elukeskkonna loomine.

Eesmärk: võtta kasutusele, projekteerida ja renoveerida mahajäetud tööstus- ja teenindusmaad uuteks töö- või vabaaja veetmise kohtadeks, pakkuda kohalikele elanikele tegevuspiirkonnas tööd ja vaba aja veetmise võimalusi. Suurendada elanike teadlikkust ja oskuseid kohaliku arengu kavandamisel. Arendada kaugtöökohtade loomise võimalusi.

III. Jalgratta- ja puhkeplatside ning nende juurdepääsuks matka- ja jalgrattaradade projekteerimine ja ehitamine.

Eesmärk: arendada välja vaba aja veetmiseks avaliku kasutusega puhkeplatse ja matkaradu ning luua erinevaid juurdepääsuteid kultuuri- ja vaatamisväärsustele.

IV. Ajaloo- ja kultuuriväärtuslike objektide taastamine.

Eesmärk: eksponeerida kohalikule elanikkonnale ja turistidele piirkonna ajaloolisi ja kultuuriväärtuslike objekte, tagada neile ligipääs läbi viidastatud ja kaardistatud turismiobjektide võrgustiku.