Foto: Marko9 Delfi Pilt

Head inimesed! Kaheksa aastat on peetud läbirääkimisi ja Kaitseministeeriumile erinevaid ettepanekuid esitatud, tulemusi aga pole. Kuidas suudetakse nüüd lühikese aja jooksul samad küsimused lahendada? Kohalike inimeste jaoks on oluline, kas negatiivsete mõjude selgitamine ja nendest teavitamine, elukeskkonna muutumise analüüs ja tulevikuperspektiivid, ohud inimestele ja keskkonnale saavad oma vastused ka siis, kui analüüsitakse üldplaneeringuga või tehakse eraldi Nursipalu üldplaneering. Valla üldplaneering, mida on valla elu korraldamiseks hädasti tarvis (mitte nagu volikogu esimees väitis, et europrojektidest raha saamiseks, mille Võrumaa Teataja ümber lükkas), on seisnud kolmveerand aastat. Kui volikogu oleks Nursipalu ala üldplaneeringust välja jätnud ja eraldi planeeringu algatanud, nagu septembris rahvale Nursis lubati, oleksime võinud lähiajal üldplaneeringu vastu võtta ja kehtestada. Mingitel müstilistel asjaoludel ajas aga muidu arusaaja volikogu esimees oma jonni ega olnud sellega päri. Viimases infolehes ta kirjutab: "Nursipalu mittekajastamine võib viia selleni, et kaitseministeerium seda ei kooskõlasta." Kaitseministeeriumi mittekooskõlastamine ei keela planeeringu kehtestamist. Kui kooskõlastamisel ei viidata vastuolule seaduse või kehtestatud planeeringuga, loetakse planeering kooskõlastatuks vaatamata planeeringu kohta esitatud teistele ettepanekutele ja vastuväidetele. Huvitav oleks teada, mida volikogu esimees arvab lausetega: "Nursipalu mittekajastamine võib viia selleni, et Võru Maavalitsuses üldplaneering ei läbi järelvalvet sellisel kujul. Sel juhul võib üldplaneeringu menetlemine minna üle teisele tasandile. Üldplaneeringu protsessi hakkab korraldama Maavalitsus, väheneda võib valla osa protsessi mõjutamisel." Huvitav, millisest seadusandlikust aktist need väited tulenevad? Kehtiva seaduse järgi ei saa maavalitsus kuidagi hakata koostama ja korraldama valla planeeringut, sest valla üldplaneeringu koostamist algatab ja korraldab kohalik omavalitsus ehk Rõuge vald. Olen endiselt seisukohal, et Nursipalu peaks olema eraldi üldplaneeringuga, et vald saaks kiiremini oma üldplaneeringu kehtestada.

Vaevalt leitakse nii kiiresti võluvits koostöös Kaitseministeeriumiga, mis mõlemaid pooli rahuldaks ja annaks valla rahvale parima tulemuse.