Talvine tee Foto: Siim Lõvi

Maanteeameti lõuna regiooni hooldevaldkonna juhi Tiit Valdi sõnul on käesolev aasta toonud teehooldusse mõndagi uut. “Oleme teehooldajatele sisse viinud boonussüsteemi väga hea töö eest,” rääkis Valt. “Sellega soovime motiveerida neid tegema rohkem koostööd ning planeerima oma tegevusi paremini. Ergutustasude maksmise aluseks on uuringutulemustes väljendatud sõidukijuhtide rahuloluhinnangud riigimaanteede suvisele ja talvisele kvaliteedile. Samas on karmistunud ka sanktsioonid juhtudeks, kui meie lepingupartnerid ei täida oma kohustusi. Puuduste eest teehooldes on mahaarvamiste määra suurendatud kuni viis korda.”

Valdi sõnul on hoolduslepingutest välja viidud ka teede säilitusremont ja sildade hooldamine, edaspidi viiakse nende tööde teostamiseks läbi eraldi riigihanked.

Regioonides teostavad teehooldustöid maanteeameti lepingupartnerid. “Kogu Eestis on riigimaanteede hoolduseks sõlmitud 18 lepingut, kokku on meil 12 lepingupartnerit,” lausus Valt. “Lõuna regioonis on Jõgeva, Põlva ja Valga maakonnas teehoolde tegijaks AS Teede REV-2, Tartu ja Võru maakonnas aga AS Eesti Teed.”

“Kõik Lõuna-Eesti maakonnad on oma teedevõrgu poolest suhteliselt võrdsed, maakondades on umbes 1100-1200 kilomeetrit riigiteid,” lausus Tiit Valt. “Samas on siin kogu Eesti kõige tihedam teedevõrk, sageli on kaks küla ühendatud lausa kolme erineva teega.”

Loe edasi Vooremaast.