1. klassi võistkond kostümeeritud teatejooksus “Imelised”. Foto: R. Hüsson Teataja

Lasteaias võtsime sarnaselt kooli osaga kasutusele IT-süsteemi, kus õpetajatel on rühmades võrku ühendatud arvutid, mis on oluliselt parandanud infoedastust. Lisaks on lasteaia õpetajatel oma töös kasutada kaks data-projektorit. Õpetajad on olnud tublid ning uuendusega harjunud.

Tublid on olnud ka lapsevanemad, kes tulid hästi kaasa lasteaias kasutusele võetud uue kohalkäimise arvestuse korraga, mis on vajalik vanematelt laekunud ressursside paremaks kasutamiseks. Aitäh Teile!

Uue õppekava lasteaia osa on valmis ja kooli kodulehel avalikustatud. Kooli osa õppekavast on valmis üldosa ning praegu töötatakse ainekavadega.

Vilistlaste, sponsorite ja valla toetusel koolile kingitud interaktiivne tahvel on loodusainete tundides aktiivselt kasutusel. Tasapisi käivad ka teised õpetajad Tiigrihüppe interaktiivse tahvli kasutamise koolituse käigus õpitut proovimas. Tellitud on juba ka teine tahvel, mis läheb algklasside kasutusse. Meie õpetajad on usinad kõike uut õppetöös rakendama. Koolis uuendatud IT-süsteem võimaldab kasutada nüüd ka hoone vanemas osas WiFit.

Noorematele õpilastele toimuvad suusaringid ning seetõttu uuendati suusavarustust, ostsime kümme uut suusakomplekti nooremale vanuse-astmele. Suurematest ostudest on plaanis veel soetada kooli kööki uus elektripann, kunstiklassi- ja arvutiklassi toolid, uuendada ürituste läbiviimiseks vajalik helitehnika ja mikrofonid.

Alates 1. märtsist käivad õpilased Roiule koju mööda kergliiklusteed jalgsi. Mõneti oli takistuseks libedus ning kooli juures ka kevadine suurvesi, kuid peagi on lumi sulanud ning õpilased saavad nautida liikumist kevadises värskes õhus.

Kooli ruumide kasutamine väljaspool kooliaega on hoogustunud - toimuvad kodutütarde-, tantsu-, koori- ja puhkpilliorkestrilaagrid ning algaval koolivaheajal kasutab kooliruume strateegiliseks mõttetööks ökokogukond. Lisaks on seltsimaja remondi tõttu leidnud tee Sillaotsa Kooli väikesesse saali naistantsurühm, line- ja seltskonnatantsijad.

Eelkoolis käib hetkel 14 last loodame, et enamik neist jätkab kooliteed juba tuttavaks saanud Sillaotsa Koolis.

Ainenädalate korraldamine toetab õppetegevust koolis, toimunud on matemaatika-, kunsti-, ajaloo- ja keeltenädal. Ajaloonädalal tähistasime Eesti Vabariigi aastapäeva ning keeltenädalal emakeelepäeva. Sportlikest tegevustest on läbi viidud kabe ja saalihoki klassidevahelised võistlused ja traditsioonilised kostümeeritud teatevõistlused, kus sellel aastal osales 15 võistkonda.

Õpilased on tublilt esindanud kooli mitmetel aineolümpiaadidel ja konkurssidel. Matemaatika maakondlikul järelkasvuolümpiaadil saavutas Mirjam Pirn väga tubli 1.-2. koha. Maakondlikest olümpiaadidest osalesid meie õpilased 3. õppeveerandil bioloogia-, matemaatika- ja õigekirjaolümpiaadil ning 8. klassidele korraldatud inglise keele olümpiaadil.

AURA vabariiklikul joonistusvõistlusel saavutasid 1. klassi õpilased õpetaja Margit Liiase juhendamisel 1. koha. Algklasside õpilased esindasid meie kooli maakondlikul muinasjutuvestja- ja küünlapäeva luulekonkursil. Õpetaja Annika Tõnuristi 2. klassi näiteringi lapsed esinesid vahva etendusega „Buratino jõulusoov" Tartumaa teatripäeval Rõngus. Väga tublilt esinesid väikesed laululapsed Birgit Seer ja Reti-Maarja Mõtsmees õpetaja Egle Tavita juhendamisel „Laulukarusselli" Tartu-maa voorus. Õpetaja Annika Tõnuristi tantsuringi õpilased esinesid Tartumaa liikumisrühmade päeval.

Väljas läheb ilm aina soojemaks ja kevadisemaks, kuid koolielus on ees kõige raskemad ning pingutust nõudvamad ajad. Algamas on 4. õppeveerand, mille jooksul korratakse üle õppeaasta vältel omandatud teadmised. Toimumata on veel mõned maakondlikud olümpiaadid, tulemas on maakondlikud ja koolisisesed tasemetööd ning ülemineku- ja lõpueksamid.

Selleks viimaseks pingutuseks soovitame kooli poolt kõigile kevadisel koolivaheajal viibida võimalikult palju õues ning otsida kevadet nii looduses kui hinges. Õpilaste innustamiseks kuulutasime välja fotokonkursi „Tere kevad!", nii et fotoaparaat kaasa ja pildistama!