Klooga Rand juuni 2013 Foto: Andres Putting

Kõigepealt annaksin väikese ülevaate Türisalu reoveekogumisala veemajandusprojekti elluviimisest, mille realiseerimiseks sõlmiti sellel kuul leping AS-ga Nordecon, kes hakkab ehitama Keila- Joale uut reoveepuhastit.

Keskkonnakaitseliselt on tegemist kogu projekti tähtsama etapiga ja selle valmimisel peaks vähenema piirkonna keskkonnareostus miinimumini.

Olemasolev reoveepuhasti on täielikult amortiseerunud ja kaugel poleks enam aeg, kui see lakkaks täielikult töötamast.

Uue puhasti ehitustööd peaksid algama selle aasta septembris ja lõppema järgmise aasta suvel. Keila-Joa reoveepuhasti on projekteeritud sellise võimsusega, et see teenindaks osaliselt ka Harku valla inimesi Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli piirkonnas ning samuti on kavas sellega liita Keila-Joa aiandusühistute piirkond, mille planeerimisega on juba alustatud.

Tänaseks on juba valminud Keila valda ja Harku valda ühendavad vee- ja kanalisatsioonitrassid ning puurkaev-pumplaveetöötlusjaam, tänu millele on Keila-Joa alevikus oluliselt paranenud joogivee surve, kvaliteet ning veega varustatus. Lõppenud on tööd alevikusiseste trasside rekonstrueerimisel ning viimases etapis on kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimistööd Türisalu maastikukaitsealal.

Nende mittetähtaegne valmimine oli tingitud kaitseala eeskirja muudatuse menetlemisest ning pahatahtliku inimese tegevusest, kes puuris joogiveetorustikku auke, mille otsimine ja likvideerimine võttis palju aega. Klooga aleviku kergliik

lustee ehitamise riigihange on lõppenud ja selles osales kokku neli pakkujat, kelleks olid Nordecon AS, Viamer Grupp OÜ, Lemminkäinen Eesti AS, AS Tref Nord. Riigihanke komisjon lähtus hankedokumentide hindamiskriteeriumist, milleks oli madalaim hind, ja tegi vallavalitsusele ettepaneku tunnistada edukaks pakkumuseks Nordecon AS poolt esitatud pakkumuse summas 230 400,00 eurot.

Ehitustöödega on plaanitud alustada selle aasta septembris ja täielikult peab kergliiklustee valmis olema järgmise aasta maikuu lõpuks.

8. augustil toimus Kloogal rabapõleng, mis olevat olnud Eesti selle aasta ulatuslikemaid maastiku tulekahjusid. Tuule ja kuiva pinnase tõttu levis tuli kiiresti ja hõlmas umbkaudu 145 ha. Kustutustööd olid väga keerulised, seda eriti raskesti ligipääsetavuse tõttu. Ilma looduse poolt sekkumata, kes saatis päästjatele appi tugeva äikesetormi, poleks ilmselt nii kiiresti tuld suudetud kontrolli alla saada.

Siinjuures tänan Keila valla nimel Keila, Paldiski, Mustamäe ja Nõmme komandosid ning Lohusalu ja Muraste vabatahtlikke päästjaid. Samuti kõiki teisi, kes suuremal või väiksemal määral kustutustöödele kaasa aitasid. Tänu teile suudeti tuli kiiresti kontrolli alla saada ja ära hoida katastroof, mis oleks juhtunud siis, kui tuli oleks jõudnud läheduses asuvale metsaalale.

Lehola aleviku ainsa kaupluse sulgemine tekitas vajaduse valla turubussi marsruudi laiendamise järele ja alates 3. septembrist on Ohtu tururingile lisatud Lehola peatuspunkt, mis asub aleviku keskel - endise kaupluse ees.

Tururingid toimuvad igal teisipäeval ja buss väljub Leholast kell 10.00. Tänu sellele saavad nüüd Lehola elanikud käia lihtsama vaevaga Keila poodides ja turul.

Lõpetuseks kutsun augustikuu viimasel laupäeval, 31. augustil kõiki vallaelanikke ja -külastajaid Kloogaranda vallapäevale, et üheskoos tähistada suvehooaja lõppu.

Kavas on hea muusika, tegevused lastele koeratüdruk Lotte eestvõtmisel ja palju muud. Süütame koos muinastuled ning tuletame sellega endale ja teistele meelde, et oleme mererahvas ning meri on osa meie elust.

Oleme teinud üleskutse käsitöötegijatele välja tuua oma toodang ning esialgse plaani järgi vermime ka esimesed Keila valla rahatähed.

Korraldatud on transport peole, jälgida tuleb vaid bussigraafikut. Kes soovib aga sihtkohta jõuda uue mugava elektrirongiga, siis ka see võimalus on täitsa olemas. Kloogaranda suundub marsruudil Keila-Niitvälja- Klooga-Kloogarand vallapäeva erirong, kus sõit on kõigile tasuta.

Kohtumiseni Kloogarannas!