Foto: Terje Lepp

2012. aasta Tiigri Tegija Kooli auhinna pälvis 120 õpilasega Salme Põhikool, auhinnale kandideerinud koolide seast tõstis žürii nominentidena esile ka Tartu Kivilinna Gümnaasiumi, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli.

„Salme Põhikool on väike oma õpilaste ja õpetajate arvult, kuid suur oma tegudelt. Enamik selle kooli õpetajatest ja õpilastest on osalenud või osaleb paljudes uuenduslikes projektides," iseloomustas kooli Tiigrihüppe Sihtasutuse juhataja Enel Mägi.

Tänu koolisisesele initsiatiivile on Salme kool viimastel aastatel IKT-alaselt jõudnud uuele tasemele. Erilist tähelepanu pööratakse õpetajakoolitusele, mis kooli juhi Marika Pütsepa sõnul õpetab kasutama, rakendama , meeskonnatööd tegema ja eelkõige teistmoodi mõtlema.  „Ja alles siis mõne aja pärast jõuab see kõik aine- ja ringitundides ja ühistes projektides õpilaseni," lisas Pütsep.

Kõige uuendusmeelsemaks õpetajaks tunnistas žürii Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja Kristi Rahni, nominentidena pälvisid tunnustuse   Ene Moppel Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumist, Merle Lepik Salme Põhikoolist ja Signe Reidla Surju Põhikoolist.

Tänavune Tiigri Tegija Kristi Rahn on õpetaja, kelle käe all teevad lapsed juba esimestes klassides filme ja programmeerivad mänge, uurivad loodust ja lihvivad esinemisoskust. „Ta jagab meelsasti oma kogemusi kaasaegsete tehnoloogiate rakendamisel ka teiste õpetajatega - tema käe all saavad teadmisi nii lasteaedade kui algklasside õpetajad, on valminud programmeerimise õppekavad I ja II kooliastmes ning videoaabits kasutamiseks tahvelarvutites," märkis Enel Mägi.

Tiigri Tegija auhinna võitnud kool saab võimaluse uuendada 10 000 euro eest kooli IKT taristut. Innovaatilisim õpetaja saab võimaluse 2000 euro ulatuses enesetäiendamiseks välisriigis.

Tiigri Tegija valimisel arvestati kandidaatide osalemist Tiigrihüppe Sihtasutuse erinevates programmides ja projektides, tehnoloogia-alaste arendusprojektide läbiviimist, IKT alaseid koolist väljapoole suunatud tegevusi ning õpilaste, lapsevanemate ja koolitöötajate arvamust.

Tiigrihüppe Sihtasutus on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv organisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on tõsta laste ja noorte huvi loodus- ning tehnoloogiaainete vastu ning aidata üldhariduskoolidel õppeprotsessi ajakohastada erinevate tehnoloogiate ja metoodikatega. Oleme Eesti suurim infotehnoloogia-alaste koolituste pakkuja õpetajatele ja koolijuhtidele. Tiigrihüppe Sihtasutuse patroon on Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

FOTOL: Tiigri Tegijad ja nominendid: vasakult Ene Saar Tallinna Reaalkoolist, Imbi Koppel Tartu Kivilinna Gümnaasiumist, Ene Moppel Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumist, Merle Lepik Salme Põhikoolist, Signe Reidla Surju Põhikoolist, president Toomas Hendrik Ilves, Tiigrihüppe Sihtasutuse juhataja Enel Mägi, tiiger, Salme Põhikooli direktor Marika Pütsep ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja Kristi Rahn. Foto: Terje Lepp