Pilt on illustreeriv Foto: Rene Suurkaev, Eesti Päevaleht

Tiigrihüppe SA innustas koole osalema järgmise üleskutsega: „Konkursside tulemusena antakse välja peaauhind 10 000 eurot, mida võib kasutada õpilastele suunatud tegevuse arendamiseks. Peaauhinna saaja väljaselgitamiseks arvestatakse erinevaid näitajaid: konkurssidest osa võtvate õpilaste arv proportsionaalselt kooli õpilaste üldarvule, konkurssidelt saavutatud tulemusjärjestus ning konkurssidele esitatud tööde arv." (http://www.tiigrihype.ee/)

Rääkisin oma ideest direktorile, kolleegidele ja õpilastele. Õpilastele meeldib osaleda erinevatel konkurssidel ning nad olid meeleldi nõus esitama erinevaid töid sellesse projekti. Meie kooli õpilased, tublide õpetajate juhendamisel, võtsid osa seitsmest konkursist. Enamusele jäi ainult osalemise rõõm, aga saavutati ka märkimisväärseid tulemusi.

Lõpuüritustele Tallinnasse kutsuti need õpilased ja nende juhendajad, kes saavutasid erinevates kategooriates I-III koha. Surju Põhikoolist oli kutsutud autasustamisele 9 õpilast, 2 juhendajat ning kooli direktor. Tiigrihüppe Sihtasutuse õpilaskonkursside lõpuüritus toimus Tallinna Tehnikaülikoolis. Päev Tallinnas oli väga tore.

Õpilased said oma tehtud tööde eest meeneid ning kõik koolid lootsid võita peaauhinda. „Sügisel 2011 väljakuulutatud konkurssidele saadeti ligi 1000 tööd, mille tegemisel osales ligi 2000 õpilast rohkem kui sajast Eestimaa koolist. Õpilased valmistasid animatsioone, muusikapalu, modelleerisid, disainisid, kujutasid matemaatikat kunstina, jutustasid lugusid läbi fotode jne.

Parimate tööde autorid pühendasid oma tööde loomisele aega mitu kuud." (http://www.tiigrihype.ee/) Üllatus oli suur, kui Tiigrihüppe Sihtasutuse lõpuüritusel nimetati peaauhinna saajaks Surju Põhikool.

Õpilaste ja õpetajate poolt tehtud töö ja vaev kandis vilja. Auhinnaraha 10 000 euro eest plaanitakse uuendada IKT vahendeid ning luua paremad võimalused valikainena multimeedia õpetamiseks.

Tiigrikutsu konkursid, millel osalemine läks peaauhinna saamisel arvesse:

Targalt internetis, konkursi teema „Avastame digimaailma üheskoos-turvaliselt!" Konkursile oodati videolugusid, mis kirjeldasid olukordi, kus eri põlvkondade inimesed avastavad digitaalset maailma üheskoos.

Noorem vanuseaste I koht - „Ussviirused" (autorid: Kristo Saaliste, Erkki Isand, Britt Koger, Kelli Avarmaa, Gert Leppik; juhendaja Signe Reidla)

Keskmine vanuseaste I koht - „Turvaliselt internetis" (autorid: Vahur Kukk, Arvo Vaher; juhendaja Signe Reidla)

Lisaks võidutöödele saatsime ära veel kaks tööd: „Vanaema facebookis" (autorid: Anne-Belle Ilves, Birgit Juurik, Jack Markkus Tori, Marita Jürisson, Laura Viik; juhendaja S. Reidla) ning „Krista ja tema nutitelefon" (autorid: Eliise Palotu, Alex Tähemaa, Krista Tammes; juhendaja S. Reidla)

Märka matemaatikat enda ümber - kunst. Konkursile oodati programmiga Geogebra loodud töölehti ja graafilisi jooniseid. Õpilased esitasid konkursile kokku 40 erinevat tööd,. Konkursil osalesid: Heleny Parts, Kelli Avarmaa, Oskar Heiter, Marita Jürisson, Karmen Vaabel, Egge-Ly Parts, Rainer Vabrit, Alex Tähemaa, Maris Mändmets, Kadri Ojaste, Mari-Liis Orasmäe, Krista Tammes, Eliise Palotu, Anneriin Isand, Robert Andreas Verlin, Vahur Kukk, Kaidi Vabrit, Kristiina Grigorjeva, Richard Toomas Verlin, Daimar Kiviselg, Aigar Uibomäe, Simo Põldoja, Hendrik Isand, Kristjan Isand, Kardo Saaliste, Merilis Sarv, Ago Tominga, Danel Kiviselg; juhendaja S. Reidla.

Äramärgitud töö: Kardo Saaliste Noorima osavõtja auhind: Oskar Heiter

AnimaTiigri konkursi teema „Iga käpp jätab jälje". Konkursile oodati erinevaid animatehnikas valmistatud klippe. Õpilased esitasid konkursile rümatöödena või individuaalselt kokku 6 erinevat animafilmi. Nad kasutasid oma töödes legosid, joonistusi, lamenukke, piksillatsiooni ja ka arvutianimatsiooni.

Konkursil osalesid õpilased: Erkki Isand, Kristo Saaliste, Gert Leppik, Kelli Avarmaa, Heleny Parts, Britt Koger, Chris Kruusimägi, Jack Markkus Tori, Aivar Kiviselg, Eke Tominga, Ago Tominga, Veiko Vaabel, Janely Tähemaa, Gerli Naaris, Kerli Mode, Laura Viik. Juhendajad: Valter Tominga, Riina Ollo, Signe Reidla.

Tiigrihüppe haridusportaali Koolielu konkurss „Märka rütme". Konkursile oodati harivaid kajastusi rütmidest (muusikast, kunstist, luulest, matemaatikast, loodusest, igapäevasest elust jne). Õpilased saatsid võistlusele 5 tööd. Osalejad: Kelli Avarmaa, Heleny Parts, Britt Koger, Maria Pulk, Martin Advejev, Gert Leppik, Carl Ville Julika, Robin Henriksoo, Andis Orgussaar, Erkki Isand, Oskar Heiter, Kristo Saaliste, Carmeliina Julika, Egge-Ly Parts, Anneriin Isand, Mari- Liis Orasmäe, Simo Põldoja, Richard Toomas Verlin, Andres Kurjanov. Juhendajad: Irina Oad, Signe Reidla, Sirli Himma.

Tiigrihüppe haridusportaali Koolielu konkurss „Fotojutustus". Õpilased pidid jagama oma mõtteid fotojutustuse formaadis. Valitud teema püstitus pidi haakuma emakeele, võõrkeele, kirjanduse, ajaloo, inimeseõpetuse, psühholoogia, ühiskonnaõpetuse või filosoofiaga. Konkursil osalesid: Eliise Palotu, Krista Tammes, Alex Tähemaa ( juhendajateks Riina Ollo, Signe Reidla). Üldarvestuses saavutasid III koha 5. klassi õpilased Marita Jürisson ja Katariina Viik. Neid abistasid Laura Oad, Reelika Tilk, Anette Isand ja Elis Pilisner ( juhendaja Marge Leppik) MusaTiigeri konkursi teema „Sõber on kingitus iseendale". Konkursile oodati muusikateoseid, mille töötlemiseks ja salvestamiseks oli kasutatud IKT võimalusi. Konkursile saatsime kolm tööd, mille sautorite olid 3. klassi õpilased. Töötlusi tegid Rita Ojaste, Arti Oad, Eneli Juhansoo, Henry Oad, Jack Markkus Tori ( juhendajad Irina Oad, Signe Reidla).

eTwinningu projektikonkurss.

eTwinning on rahvusvaheline programm, mis pakub võimaluse õpilastele, õpetajatele, koolijuhtidele, koolitöötajatele osaleda koolidevahelises koostöös info ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasabil. Selliseks koostööks on loodud eTwinningu portaal, mis sisaldab vahendeid partnerite otsinguks ja veebipõhiste õpiprojektide läbiviimiseks.

eTwinning aitab kaasa infotehnoloogia ja projektõppe metoodika kasutamisele, võõrkeele praktika ning teiste rahvaste kultuuride tundmaõppimisele. Projektikonkursil sai osaleda õpetaja, kes esitab taotluse kvaliteedimärgi saamiseks. (http://www.etwinning.net) Surju Põhikoolis on eTwinningu projektid väga populaarsed. Eelnevatel aastatel oli eTwinningu eestvedajaks inglise keele õpetaja Krista Rammo ning sellel õppeaastal jätkas sama tööd õpetaja Agnes Leemet, kes ühines kolme erineva projektiga ning innustas õpilasi nendes projektides osalema. Seoses projektikonkursiga tekkis minulgi mõte liituda eTwinningu portaaliga. Agnes Leemeti soovitusel tegin algust oma esimese projektiga, kiiresti leidsin ka neljast riigist: Hispaania, Rumeenia, Türgi, Poola partnerkoolid, kes soovisid minu loodud projektiga „Geometry in our life" liituda. Projekti raames koostasid õpilased matemaatikaülesandeid ja saatsid neid partnerkoolide õpilastele lahendamiseks.

Suured tänud projektis osalenud õpilastele ja õpetaja Agnes Leemetile, Sirli Himmale ning Ave Kartaule, kes abistasid tekstide tõlkimises inglise keelde. Taotlesime koos õpetaja Agnesega ka oma projektidele kvaliteedimärki. Kahjuks meie projektid ei pääsenud 10 parima hulka. Partnerkoolid soovivad meie ühist projekti järgmisel aastal jätkata.

Tänu eTwinningule õnnestus mul osaleda Portugalis väga huvitaval rahvusvahelisel koolitusel „Maths and ICT". Seal osales 105 inimest 26 erinevast riigist, Eestist pääses sellele koolitusele kaks õpetajat, üks Surju Põhikoolist ja teine Gustav Adolfi Gümnaasiumist. Kolm päeva, mis ma Portugalis veetsin, olid väga tegusad.

Kuigi ilmad olid soojad ja päikesepaistelised, ei olnud mahti päikest ja kuumust nautida. Seminar toimus Lissabonis ühes kaunis hotellis, kus olid erinevad eTwinningu töötoad algajatele ja edasijõudnutele. Õpetajad said veel valida viie erineva õpitoa vahel, mis sisaldasid lühiülevaateid matemaatikast ja IKT-st. Töötoas „Robotics" tutvustati programmi LEGO MINDSTORMS NXT. See programm võimaldab roboteid programmeerida täitma erinevaid ülesandeid. Töötoas „Maths and ICT" anti erinevaid internetilehekülgi, mille abil saab teha matemaatikatunde õpilaste jaoks atraktiivsemaks. Portugalis tutvustati ka arvutiprogrammi KODU, mis võimaldab õpilastel ise programmeerida lihtsamaid arvutimänge. Lissaboni seminari eesmärgiks oli uute kontaktide loomine ning erinevate IKT alaste teadmiste saamine. Nende päevade jooksul õnnestus luua uusi sõprussidemeid teistest riikidest pärit kolleegidega. Väga hea kontakti saavutasin Bulgaaria ja Hispaania õpetajatega, kes olid huvitatud koostööst meie kooli õpilastega. Kõik läbitud töötoad andsid mulle palju uusi mõtteid ja ideid, mida saan kasutada oma töös ja ka uute eTwinningu projektide loomisel.