Suur Munamägi Foto: Martin Dremljuga

Raamatu koostajad ootavad igaühte andma oma panust ja tegema ettepanekuid, millised inimesed, sündmused ja protsessid kogumikus peaksid kajastuma ning miks. Väärt ettepanek nimetab lühidalt, keda või mida peaks kajastama ning selgitab kuni ühe A4 pikkuses mahus lahti, miks on see isik, sündmus või protsess Võrumaa ajaloos tähendusrikas. Kui on viidata allikale, kust info pärineb, on see ainult kasuks. Ettepanekuid võib esitada rohkem kui ühe!

„Viimaste raamatute ilmumine, kus käsitleti Võrumaa ajalugu laiemalt, jääb nüüd juba aastate taha. Seda raamatut on oodatud ning anda see välja Eesti riigi 100. sünnipäevaks näib väga paslik. Ehkki raamatu koostamisse oleme kaasanud ajalooasjatundjaid, on meie kõigi ühine arvamine, et keegi meist pole üksi nii tark, et seda kogumikku komplekteerida. Sel põhjusel ongi oodatud kõik ettepanekud kõigist võimalikest valdkondadest. Oluline on ainult silmas pidada, et me räägime Võru maakonnast oma tänastes piirides ning raamatu aja-arvamine algab 24. Veebruariga 1918,“ sõnas Võru maavanem Andres Kõiv.

Ettepanekud on väga oodatud kuni 31. oktoobrini kas kirjalikult Võru Maavalitsuse aadressil Jüri 12, 65620 Võru linn; elektrooniliselt aadressil info@voru.maavalitsus.ee pealkirjaga „Võrumaa ajaloo kogumik“ või elektrooniliselt küsitluslehel.

Parimate ettepanekute tegijad saavad kingiks Eesti 100. aastapäeva paiku valmiva Võrumaa ajaloo kogumiku.