Otto Kosk, üleelmise aasta üks esinejaist Delfi Pilt

Poetry Slam'il saavad luulekirjutajad nii Viljandist kui teistest kohtadest üle Eesti võimaluse oma loomingut teistele luulehuvilistele ette kanda. Osalejateks on tavalised inimesed meie endi keskelt ning pole oluline, kas luuletaja kirjutas oma esimesed read samal hommikul või tegeleb sellega juba aastaid. Sündmuse eesmärgiks on elavdada luulet ja kirjakunsti, samuti anda luulega igapäevaselt mittetegelevatele autoritele võimalus end kuuldavaks teha. Viljandi Poetry Slam on just see koht, kus enda loomingut välja elada ja rahva ette tuua.

Poetry Slam'id said alguse 1984ndal aastal Chicagos, kui Marc Smith'i nimeline mees selle esimest korda kohalikus väikeses klubis korraldas. Peagi levis uus luuleesitlusformaat üle maailma ja praeguseks on see saanud väga populaarseks. Viljandis toimus Poetry Slam, eestipäraselt Luuleprõmm, viimati kaks aastat tagasi.

Slam'ide korra järgi on igale luuletajale oma loomingu ette kandmiseks ette nähtud piiratud aeg, täpne minutite arv sõltub osalejate rohkusest ja selgub alles kohapeal. Punkte annab publik ja rahvale kõige enam meeldinud poeet saab võimaluse esindada Viljandit maikuus Tallinna kirjandusfestivalil „HeadRead" ning Viljandis ringi sõitmiseks vikerkaarevärvi jalgratta.

Õhtul on peale luuleprõmmijate laval õhtujuht Päär Pärenson ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikud. Samuti on oodata üllatusi.

Osalemissoovist oleks hea teada anda aadressile: viljandislam@gmail.com, samas pole see ilmtingimata vajalik, kuna registreerida saab ka kohapeal.

Viljandi Poetry Slam'i korraldab Viljandi Linnaraamatukogu koostöös Tallinna kirjandusfestivaliga „HeadRead" ja klubiga „Rubiin". Tegemist on eelsündmusega mai lõpus toimuvale Tallinna Poetry Slam'ile, samadel eesmärkidel on Slam'id toimunud ka Tartus, Tallinnas, Pärnus ja Rakveres.