Türi Rahvaleht

Projekti tekstilise osa koostaja ja tahvlite paigaldaja Ülo Ormuse sõnul paigaldati peaaegu kaks aastat väldanud projekti tulemusel üle kolmesaja infotahvli. „Lõviosa neist said Türi valla kaunid ja huvitavad paigad, umbes kolmkümmend paigaldati Väätsa valla ja teist samapalju Imavere valla piiridesse," ütles Ormus.

Tahvlitelt võivad huvilised leida nii mõnegi põneva paiga, mil­le olemasolust neil enne ilmselt aimugi polnud. Selliste avastuste hulka võiks lugeda näiteks Tori-Mäeküla vahel asuva Euroopa vallutamise tee, Lintsi jõel asunud Jelissejevi veski, või siis Kerila küla, mis praegu kannab Poaka nime.

Oodatud on tagasiside

Ormuse ütlust mööda on teave kokku kogutud juba ilmunud kirjandusest, internetist või siis erinevatest arhiividest. „Siinkohal tänan Elor Ilmetit, kes oli hea teejuht Tõrvaaugu - Rassi kandis, Tiina Lohurit, kes teadis palju Kurla - Meossaare külade ümbru­sest ning Valdu Välimäed Kärevere külast."

Enamikuga tähise saanud paikadest oli Ormus tuttav aega­dest, mil ta koostas inventariseerimisnimekirja pärandkultuuriga seotud kohtadest. „Seda aga siis kunagise Türi valla piirides, Väätsa ja Imavere valla ning Kabala ja Oisu objektid olid peaaegu täiesti tundmatud. Palju uut ja huvitavat selgus mulle kui koosta­jale aga näiteks ka Kirna ümbruses," ütles Ormus.

Ning lisab, et kes retke kõigi vaatamisväärsuste juurde ette ei jõua võtta, leiab vajaliku teabe üles Lõuna-Järvamaa Arendus­ühingu kodulehelt, kus lisaks kirjeldusele on ka GPS-seadme jaoks vajalikud koordinaadid.

„Oodatud on ka tagasiside selle kohta, kui koostatud tekstides peaks leiduma ebatäpsusi, püüame neid jõudumööda paranda­da," lisas Ormus.

„Projekti kogumaksumus oli 38 283 eurot. Kindlasti on erine­vaid tebetahvleid ennegi paigaldatud ja suuremaski mahus, kuid kuna see projekt on sündinud ilma omavalitsustepoolse finant­seerimiseta, siis arvan, et see on üks suuremaid omaalgatuslikke pärandkultuuri tähistamisi küll," täiendas Lõuna-Järvamaa Aren­dusühingu juhatuse liige Pipi-Liis Siemann.

Tänavune suvelõpp on infotahvlite osas olnud väga viljakas, lisaks sellele, et Türi linn sai hiljaaegu uued kultuuriinfokandjad, said küladesse üles ka korralikud alused kohalikele teadetele.

Ka külad sai kuulutustealused

Augustis paigaldati infotahvlid Mäekülla, Türi-Allikule, Kirnasse, Säreverre ja Põikvale.

Külaliikumise ja seltsitegevuse spetsialisti Riina Trummi sõnul on tegemist maapiirkondadesse hästi sobivate viilungkatusega puidust infotahvlitega, mis on mõeldud elanikele info jagamiseks nii külavanematelt kui ka vallaametnikelt.

Nendelt saab teavet näiteks bussiliikluse, autokaupluse, küla­koosolekute, talgute, kultuurimajades toimuvate ürituste või muude ettevõtmiste kohta. Trumm teab öelda, et teadetetahvlite puudmisel püüti kirjalikke teateid kinnitada puude ja postide külge, majade seintele või otsiti muid lahendusi.

Infotahvlid koondavad teabe konkreetsesse kohta, mis soo­dustab info leidmist ning samas aitab kaasa külade heakorra paranemisele. Küladele infotahvlite paigaldamine läks maksma 1500 eurot, millest 1350 eurot saadi Leader meetmest.

Ülevaate infotahvlite asukohtadest ja tekstidest leiab veebiaadressilt www.ljarva.ee