MIS TEHTUD

 • Kolme esimese kuu jooksul oleme kogunud inimeste tähelepanekuid pimedate ja ohtlike paikade kohta Põlva linnas. Täpsem ülevaade on käesoleva lehe eraldi artiklis.
 • Toimunud on mitmed ohutusealased infopäevad ettevõtetes ja allasutustes. Samuti erinevad üritused ja ettevõtmised, kus märksõnaks turvalisus.
 • Märtsis lõpetas täiskasvanute ujumiskursus - selle tulemusel on meie sekka lisandunud 12 inimest, kes on saanud veega sinasõbraks.
 • Põlva linna kodulehel on eraldi lingina käivitunud Topeltring: keskkond, kus saab ostamüüa-vahetada-lihtsalt ära anda/saada. Ootame inimesi aktiivselt kasutama ja panustama. Turvaliselt ja lihtsalt!
 • Päevakeskuses toimus Häirenupu koolitus. Pikemalt kirjutasime häirenupu teenusest märtsikuu Linnalehes. Paraku pole käesolevaks ajaks endast teada andnud ükski eakas, kes sooviks linnapoolse kaasfinantseerimisega endale häirenuputeenust tellida.
 • Heakskiidu ja rahastuse sai liiklusõppeväljaku rajamise projekt. Väljak rajatakse Mesikäpa Halli tagusesse parklasse. Töödega alustatakse kohe kui ilmaolud tegutsemiseks võimaluse annavad.
 • Käimas on fotokonkurss "Põlva - argiselt turvaline?!?". Konkurss kestab veebruarist oktoobrini. Fotosid ootame nii digitaalselt kui paberkandjal. Täpsem info Põlva linna kodulehel ja veebruarikuu Linnalehes. Parimaid premeerime turvaliste auhindadega!
 • 28. märtsil avati Põlva Keskraamatukogu lugemissaalis Põlva Kunstikooli II ja III kursuse tudengite kompositsioonitööde näitus "Turvaline, Põlva".
 • Valmimisel on turvavarustust propageerivad teabetahvlid, mis saavad paigaldatud kergliiklusteele ja skate-parki.
 • Põlva Keskraamatukogus toimus kirjanduslik otsimismäng põhikooliõpilastele "Kuidas elada julgelt, aga turvaliselt".
 • 17. aprill toimus Südamekõnd, kus terviseedenduse kõrval leidis kajastust ka turvalisuse teema: seda nii turvalise rajavaliku kui jagatud helkurpaelte näol.

MIS TEOKSIL

APRILL

 • Raamatunäitus "Appi, appi!" 1.-30. aprillini on Põlva Keskraamatukogu lasteosakonnas avatud raamatunäitus "Appi, appi!"
 • Esmaabitunnid koolieelikutele 42 last, esmaabi algteadmised Lasteaed "Lepatriinu" - tervishoiutöötaja viib läbi.
 • Liikluspäev "Olen turvaline liikluses" Aeg:28. aprill. Tegija: Põlva Perekeskus. Tegevus: linna peredele üritus, kus antakse ülevaade helkuritest, uuest liiklusseadusest, jalgratastest jne.
 • Ekstreemspordiüritus Korraldaja: ANK Sihtgrupp: erinevaid ekstreemspordialasid harrastavad noored Tegevus: turvavarustuse tutvustus, selle kasutamise propageerimine. Täpsem info: www.pankl.ee MAI
 • Loeng "Suvised ohud" Aeg: 3. mai 2011 Koht: Põlva Päevakeskus Teemad: esmaabi, metsa eksimine. Häiretelefonile 112 helistamise juhised. Mürgised taimed, seened, putukad. Lektoriks EPR Põlvamaa Seltsi esmaabi õpetaja Karin Hermann ja Põlva ÜG bioloogia õpetaja M.Karakatš
 • Rolleritaltsutajad Aeg: 06.mai 2011 Koht: Põlva KHK parkla, Põlva ANK Tegijad: Lõuna Prefektuuri korrakaitsebüroo Põlva Politseijaoskond (koordinaator Pilvi Liivamägi), Maanteeameti Liiklusregistri Põlva büroo Osalejad: noored rollerijuhid Põlvast ja lähiümbrusest Kavas: rollerite "paraad" läbi linna; liiklustestid, uus liiklusseadus, esmaabivõtted, viktoriin. Osavus-ja vigursõit KHK parklas.
 • Valge kassi aasta, "musta kassi" päev Aeg: 13. mai 2011 Sihtgrupp: lasteaialapsed (2 lasteaeda) Noortuletõrjujate võistlused, teadmised tuleohutusest. Korraldaja: lasteaed "Lepatriinu" ja lasteaed "Mesimumm" ning Põlvamaa LastekaitseÜhing
 • Matkapäev - "Ikka koos, ikka hoos" Aeg: 15. mai 2011 Sihtgrupp: Põlva linna peredKorraldaja: Põlvamaa Lastekaitse Ühing
 • Ohutuspäev Põlva linnas Aeg: 20. mai 2011 Tegijad: politsei, päästeamet, punane rist ja maanteeamet jm. Koordinaatorid: Peeter Pau ja Maarika Loodus Kavas: erinevad punktid (ca 16). Põlva linna koolide õpilasgrupid + linnakodanikud.
 • "Valin ohutuma elu" Aeg: 28. mai 2011 Tegijad: Põlva Autokool ja Lõuna Prefektuuri Põlva Politseijaoskond Sihtgrupp: aasta jooksul liiklusrikkumistega vahele jäänud kodanikud. Alternatiiv rahatrahvile. Koolitus/loeng.

Esmaabi Põlva Päevade raames Eesti Punase Risti Põlvamaa Selts - vabatahtliku töö põhiselt suurürituse raames esmaabi osutamine ja turvamine. Esmaabivahendid. EPR Põlvamaa Seltsi Telk - esmaabi, tutvustatakse esmaabi võtteid, HIV tänavatöö (bukletid+kondoomid).

 • Põlva Laste Jooksupäev Aeg: mai 2011 Tegijad: Põlva Spordikool, Põlva Linnavalitsus Jooksuüritus, esmaabi koolitus lastele ja lasteaiaõpetajatele. Kuidas vältida sporditraumasid, kuidas anda esmaabi. JUUNI
 • V veerand = Ohutu suvi Aeg: 01. juuni. Lastekaitsepäev Sihtgrupp: lasteaialapsed 5-7 aastased ja koolide 1-3 klassi õpilased. Matk ümber järve, veeohutus, esmaabitelk.Korraldaja: PLÜ ja lasteaed "Lepatriinu"
 • Seikluspäev - "Metsavana radadel koos Otiga" Aeg: 03. juuni ja 09. juuni Sihtgrupp: 6-7 aastased koolieelikud. 44 last. "Otsi Otti" õppeprogramm Tegijad: "Mesimumm" ja "Lepatriinu" koostöös PLÜ-ga
 • Projekt "Turvatunne kõikjal"Tegija: MTÜ Põlvamaa Invaühing Tegevused: kaheosaline projekt. Loeng Põlva Päevakeskuses (kodu ja tervise kaitsmine, turvaline liiklemine teedel ja tänavatel jne). Teise osana väljasõit Maanteemuuseumisse koos pakutava liiklusohutuse õppeprogrammiga. AUGUST
 • Perepäev "Tere kool" Aeg: 26. august Sihtgrupp: I klassi astuvad lapsed ja nende pered Turvalisus kooliteel, liiklusohutus, reeglid meie ümber Korraldaja: PLÜ

Antud loetelu annab ülevaate sellest, mis on lähiajal kavas. Kindlasti lisandub jooksvalt tegevusi-ettevõtmisi. Seega, jälgige erinevatest kanalitest laekuvat infot. Sügisestest sündmustest pikemalt juba septembrikuu Linnalehes! Samuti saab teemaaasta tegevuskavaga tutvuda Põlva linna kodulehel.