Vallavanem Vello Jõgisoo ei teinud sellest saladust, et tema on kindel kahe valla ühinemise pooldaja. Foto: Angela Kilk

Kõue vallavolikogu, kus hääletamine pidanuks toimuma samal ajal, lükkas otsuse tegemise päeva võrra edasi, kuivõrd üks Kõue volikogu üheksast liikmest viibis välislähetuses.

Kas Kose vallavolikogu istungil tekkis ka diskussioon ühinemisotsuse üle?

Kose vallavolikogu esimees Astrid Ojasoon: Volikogus ei tekkinud selles küsimuses isegi korralikku vaidlust. Oleme sellel teemal piisavalt kõnelenud, ühinemislepingu projekt on olemas, rahvas oma "jah" sõna öelnud - mida ikka enam arutada. Vallavanem tutvustas viimaseid ett epanekuid, mis Kõue valla poolt ühinemislepingusse tulnud. Ja oligi selle päevakorrapunktiga kõik. Hääletasime üksmeelselt ühinemise poolt.

Mis kasu Kose vald sellest ühinemisest saab?

Kose vallavanem Vello Jõgisoo: Kui ausalt vastata, siis tänasel päeval me sellest ühinemisest kasu ei saagi. Tõsi, omavalitsuse pindala kasvab, maad ja elanikke tuleb juurde, suureneb eelarve, mis on ühinenud vallal kasutada. Ka spetsialistide arv, kes vallas tööle hakkavad, on märksa suurem, nii et kõigi eelduste kohaselt peaks tõusma vallaametnike kompetentsus - iga ametikoha saame täita oma eriala hästi tundva inimesega.

Samas tuleb aga ka tööd juurde - vaja on veel enne valimisi koostada ühinenud valla arengukava, millele toetudes tuleb lähiaastatel teha ka uus üldplaneering. Lahendused tuleb ühinenud vallas kiiresti leida ühistranspordi küsimustele, haridusvõrgu edasisele arengule, teede korrashoiule.

Enne kohalike omavalitsuste valimisi 20. oktoobril 2013. aastal peaks olema kõigile neile küsimustele, välja arvatud üldplaneering, lahendus leitud. Et siis uus, ametisse astuv vallavolikogu ja vallavalitsus ei peaks alustama tühjalt kohalt.

Ütlete, et otsest kasu Kose vald ühinemisest ei saagi, ometi olete Teie ja on teised selle nimel kõvasti tööd teinud.

Arvan, et selle ühinemise tähtsust ei tunneta me täna, vaid ehk alles aastal 2020 või veelgi hiljem. On ju selge, et teatud suurtel süsteemidel on ratsionaalse tegutsemise piir. Kõiki teenuseid üks omavalitsus pakkuda ei suuda. Kui aga Koselt kaoksid ära lastele huvihariduse andmise võimalused, täiskasvanuil puhke- ja sportimisvõimalused, kui kaoks ära gümnaasium, hõreneksid ühistranspordiliinid, siis hakkaks ka meie elanike arv langema, vähemalt noori enam juurde ei tuleks. Nii et selle ühinemisega ei võitnud me hetkel midagi, piltlikult öeldes aga hoiame ära mõne uue ahervareme tekke. See ühinemine on tulevikku suunatud.

Kuidas toimuvad kohalike omavalitsuste valimised järgmisel sügisel?

Toimuvad ühe piirkonnana, mõlema valla elanikud valivad ühise volikogu. Volikogu valib juba esimehe ja komisjonid, võtab tööle vallavanema.

Mis saab lähiajal edasi?

Ühinemisleping on olemas, komisjonid seda arutanud, muudatusett epanekud sisse viidud. Nüüd peavad mõlema valla volikogud ühinemislepingu heaks kiitma.

Hiljemalt 19. aprillil edastame selle maavanemale, kes omakorda edastab selle regionaalministrile.

Kuidas ühinenud vald kavatseb kasutada riigi poolt saadavat toetusraha?

Tahame raha kulutada mitmete hoonete rekonstrueerimiseks ning sisustuseks ja soojamajanduse ning ühisveevärgi rekonstrueerimiseks.

Kas olite kindel, et ka Kõue vallavolikogu oma "jah" sõna ütleb?

Astrid Ojasoon: Ühinemisprotsessi alguses olin üsnagi kindel, et ka Kõue valla poolt see "jah" tuleb - kõik märgid näitasid seda. Kõue elanikud otsustasidki ühinemise poolt. Kui hääletamine aga volikogusse läks... Tunnistan ausalt, et kahtlesin viimase hetkeni, ka ka Kõue volikogu poolt hääletab.

Mida ütlete ühinemise puhul vallarahvale?
Vello Jõgisoo: Tahan tänada kõiki neid inimesi, kes hääletamas käisid, kes meie piirkonna arengu küsimustes sõna sekka ütlesid.
________________________

TEAVE

Olulised arvud

  • Kõue vald
Pindala 295 km2.

Rahvaarv 1644.

  • Kose vald
Pindala 237 km2.

Rahvaarv 5600.

  • Ühinenud vald
Pindala 532 km2.

Rahvaarv ca 7250.