Google Maps

Kui kevadel oli Urvaste volikogul laual ühtekokku viis erinevat ühinemisettepanekut, siis septembriks jäi neist sõelale kaks ning volikogul tuli teha põhimõtteline valik: kas ühineda Valgamaal moodustatava Otepää-keskse vallaga, kuhu kuuluksid praegused Sangaste, Urvaste, Kanepi, Palupera ja Otepää vald või jääda Võru maakonda ning ühineda esmalt vaid Antsla vallaga, kirjutab portaal lounaeestlane.ee.

Valiku tegemiseks paluti appi vallarahvas, kelle seas läbi viidud küsitlus näitas, et inimesed soovivad pigem ühineda Antslaga. Nädalavahetusel toimunud küsitlusest võttis osa 38 protsenti hääleõiguslikest inimestest, kellest 62 protsenti pooldas ühinemist Antslaga ning 29 protsenti ühinemist Otepää suunal.

Küsitluse tulemus kajastus ka vallavolikogu esmaspäevases otsuses, kus seitse volikogu liiget toetas ühinemist Antslaga, kaks oli vastu ning üks jäi erapooletuks.