kraanikauss Scanpix

Konsortsium AS Terrat - AS Viimsi Keevitus alustas ÜVK osa 2 ehitustöödega tänavu jaanuaris. Projekt on kulgenud plaanipäraselt, positiivne on, et ettevõtte on graafikust isegi paari nädala võrra ees.

Lähinädalatel algavad ehitustööd ka osas 1 ja osas 3. Esimeses teostab neid konsortsium AS Lemminkäinen Eesti - Lemminkäinen Infra OY ning teises AS Esmar Ehitus.

ÜVK osa 1 ja osa 2 ehitus ja teede taastamine peaks lepingujärgselt lõppema 2012. aastaga, osa 3 (Kiviloo piirkond) 2013. aasta suvel. Praegu loodavad kõik ehitajad siiski sellel aastal tööd lõpetada. Kõik, eriti asfalteerimine, sõltub muidugi sügistest ilmastikuoludest.

Kuigi paljudel tänavatel on juba täna ehitus lõppenud , algavad taastustööd abilinnapea Mati Uuesoo sõnul mai lõpus. „Kasulik on lasta remonti vajavatel osadel vajuda-tiheneda. Mõningane ootamine tagab parema tulemuse, loota võib, et järelvajumisi on vähem," põhjendab Uuesoo näilist tegevusetust. Ta lisab, et kindlasti ei hakata ka teistel osadel iga tänavajuppi kohe taastama, vaid tehnika tuuakse kohale siis, kui tööd jagub kauemaks.

Projekti tulemusena saavad linna elamurajoonid ligi 100 protsendi ulatuses kaetud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga ning valmivad uued reoveepumplad.

Projekti finantseerib Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Saue linn sõlmis KIK-iga projekti omaosaluse katmiseks laenulepingu summas kuni 926 365 eurot.

ÜVK-le osutab projektijuhtimise teenust OÜ Keskkonnaprojekt ning FIDIC inseneri ja omanikujärelevalvet teostavad ühispakkujad AS Infragate Eesti ning P.P.Ehitusjärelevalve.
______________________________________________________________________

Sauelane arvab: „Linnavalitsus võiks välja kuulutada hanke eramute liitumisprojektide tegemiseks. Kuna tegu on suure hulga eramutega, siis kindlasti saaks niimoodi odavama hinnapakkumise."

Vastab abilinnapea Mati Uuesoo: „Liitumisprojektide hanke tegemine linnavalitsuse poolt pole õige mitmel põhjusel: lepingu suhe saab olema kinnistu omanik- projekteerija; tööde mahtu ehk tellitavate projektide hulka ette näha on võimatu; kõik projektid on erinevad mahu ja hinna osas - mida võtta aluseks töövõtja valimisel; hankega annaksime teatud monopoli mingile firmale, eraõiguslikes suhetes pole see kohane. Loota läbi hanke odavamat hinda ka ei julgeks: vee- ja kanalisatsiooniprojektide tegijatel on tööd küllaga. Kuna tegemist on suhteliselt lihtsate projektidega, loodan pigem vastava tegevusõigusega üksiküritajatele. Arvata võib, et kui keegi endale hea projektitegija leiab, soovitab ta seda ka naabritele."