Rapla keskväljak Foto: Andres Putting

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab Elva linna veidi üle 1 miljoni, Kuressaaret 2,8 ning Raplat 1 miljoni euroga, millega renoveeritakse linnade keskväljakud ja peatänavad. Projektid teostatakse Eesti Arhitektide Liidu ja EV100 programmi „Hea avalik ruum“ raames.

„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusega soovime linnasüdameid muuta atraktiivsemaks ning tõsta nende kasutust,“ märkis EASi Regionaalarengu keskuse direktor Monica Hankov. „Kaasaegse ja funktsionaalse linnaruumi loomine aktiveerib ka ettevõtteid koonduma arendatud piirkondadesse ning toob kaasa täiendavate töökohtade tekke.“

„Mul on hea meel, et EAS on meie missiooni märganud ja otsustanud linnakeskuste korda tegemisse ka rahaliselt panustada,“ rääkis EV100 „Hea avalik ruum“ programmijuht Kalle Vellevoog. „Tänaseks on projektis osalenud 16st linnakeskusest enamikes arhitektuurikonkursid lõppenud, projekteerimine käib ning positiivsete rahastusotsuste juures võivad tuleval aastal ehitustööd alata.“

Tänasega on saanud positiivse rahastusotsuse kokku seitse „Hea avalik ruum“ programmis osalenud projekti. Ülejäänud linnade rahataotlused vaadatakse läbi järgmise aasta esimeses pooles.

Elva linnasüdame kaasajastamise projekti kogumaksumus on 1 188 236 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on vähemalt 178 235, toetus aga maksimaalselt 1 010 000 eurot. „Toetuse abil on kavas rekonstrueerida Kesk tänav ja ehitada välja keskväljak kultuurikeskuse ja Arbi järve vahelisele alale. Loodavasse linnasüdamesse on planeeritud puhkeala. Elva Linnavalitsuse ette on kavandatud lipuväljak,“ tutvustas projekti Elva linnapea Eva Kams.

Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamise projekti kogumaksumus on 3 300 455 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 495 068 eurot ja toetus on maksimaalselt 2 805 387 eurot. „Kuressaares on plaanis kaasajastada linnasüda ning muuta kesklinnas 19 000 m² suurune ala ettevõtlusele, linna elanikele ja külalistele atraktiivsemaks. Projekti ala hõlmab turu platsi, Kauba ja Turu tänava ristmiku platsi, Vabadussõja mälestussamba platsi ja raekoja tagust ala ning Lossi tänavat,“ selgitas Kuressaare linnapea Madis Kallas.

Rapla Vallavalitsuse „Rapla linna keskväljaku rajamine“ projekti toetuse suurus 1 016 480 eurot, projekti kogumaksumus on 1 195 859 miljonit eurot. „Toetuse abil on kavas rekonstrueerida osaliselt Raplat läbiv Tallinna maantee, arendada välja seda ümbritsev tühjalt seisev ala atraktiivseks avalikuks väljakuks, uuendada haljastust,“ rääkis Rapla vallavanem Kalle Toomet. „Kavas on luua mänguväljakuga tegevuste park ning lipuväljak, mida täiendavad purskkaev, pingid, rattahoidjad, infotulp, pingpongi- ja malelaud ning mängunurk väikelastele.“

Kahe aasta eest ellu kutsutud arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ eesmärgiks on aastateks 2018-2020 planeerida ja ümber ehitada 16 Eesti linna kesksed avalikud alad, peaväljakud ja peatänavad. Projektide tulemusel muutuvad keskused jalakäijasõbralikeks, kultuuriürituste, tseremooniate, spordi jm sündmuste läbiviimise kohaks, mis aitab vältida väikelinnade laialivalgumist ja toetab ühtlasi ettevõtlust linnakeskustes. Arhitektuurikonkursside tulemused on tänaseks selgunud kokku 14 linnas.