Valimistempel! Foto: Andres Putting
Ühendus on võtnud endale ülesande luua üleriigiline koostöövõrgustik, mille kaudu oleks valimisliitudel kergem oma ühiseid seisukohti esindada ja kaitsta ning vastanduda stagneerunud parteisüsteemile. Raplamaalt osalesid kokkusaamisel Alar Mutli (VL Rapla Vallakodanike Liit), Triin Matsalu ja Urmas Kristal (VL Märjamaa), Mart Järvik (VL Järvakandi Kant), Priit Kärsna (VL Vigala Väega Värk) ja Hannes Vald (Juuru VL Meie Kodu). Kõik nad nõustusid osalema ka asutamiskoosolekul moodustatud eestvedajate grupis, mis peab enda kohuseks koondada kogu riigi valimisliite ühisesse tegevusse.

Koosolekul vastu võetud ühisdeklaratsioonis rõhutati, et üks peamisi eesmärke, mille eest tahetakse koos seista, on maapiirkondade elujõulisuse taastamine. Koosolnud ei usu, et praegu regionaalministri büroos ettevalmistatav haldusreformikava oleks piisav seatud eesmärgi saavutamiseks. Sellest olulisemaks peetakse kõiki ministeeriume ühendava ja piirkondade spetsiifilist arengupotentsiaali arvestava regionaalarengu visiooni väljatöötamist ja selle elluviimise tegevuskava koostamist.

Loe pikemalt 19. veebruari Raplamaa Sõnumitest