Lapse sünnitoetus tõusis 6000 kroonilt 576 euroni (9012.44 krooni).

Sünnitoetust makstakse ühele lapse vanematest tingimusel, et laps registreeritakse sündimisel Otepää valla elanikuks ning üks lapse vanematest on lapse sünni hetkel Otepää valla elanik olnud vähemalt pool aastat. Kaks kolmandikku summast saab lapse sündimisel, üks kolmandik aga lapse 1-aastaseks saamise puhul.

Lisaks sellele tõusis esimesse klassi mineva lapse toetus 1000 kroonilt 100 euroni (1564.66 kr), koolilõpetaja toetus – 9. klassi lõpetaja 300 kroonilt 32 euroni ( 500.69 krooni), 12. klassi lõpetaja 500 kroonilt 45 euroni (704.10 krooni). Uue sotsiaaltoetusena lisandus matusetoetus 128 eurot (2002.76 krooni). Matusetoetust makstakse Otepää valla elaniku surma korral isikule, kes esitab vallavalitsusele originaalsurmatõendi, olenemata taotleja elukohast.

“Väärtustame oma inimesi ja sellest sündis otsus ka sotsiaaltoetusi tõsta,” selgitas volikogu esimees Aivar Nigol. “Tegemist on igati läbimõeldud otsusega, mida järgmise aasta valla eelarve koostamise juures ka rakendama hakkame.”

Uus sotsiaaltoetuste maksmise kord ja toetuste määrad jõustuvad 1. jaanuaril 2011.