Foto: Andres Putting

Alates 1994. aastast on tantsurühma vedanud Eidi Leht. Vahepeal oli ühe aasta tantsuõpetajaks Tartu Ülikooli rahvatantsuansamblis tantsinud Mart Mölder.

Aastate jooksul kogunes rühma kohta palju pildi ja videomaterjali ning tekkis mõte rühma tegevus jäädvustada ja sellest fi lm teha.

Tegelikult osutus fi lmi tegemise projekt päris keerukaks, õnneks leidsime vahva koostööpartneri Vare&Jaakola OÜ ning tänaseks on fi lm valmis. Film «Vormsi tantsib» kasvas algsest ideest palju suuremaks ja kulukamaks, kuid tulemus on seda väärt. Valmis sai täispikk dokumentaalfi lm, mis räägib Vormsi ja tantsu ajaloost, rahvariietest, Vormsi muusikast. Kasutatud on SOV arhiivimaterjale, vanu pilte ja fi lmikaadreid. Film on huvitav, hariv ja meeleolukas.

Filmi esilinastus toimus käesoleva aasta 30. märtsil Vormsi rahvamajas, kohal oli pea viiskümmend inimest ja tagasiside fi lmi kohta oli väga hea. Filmi toimetaja ja produtsent on Lauri Levo, operaator Kaido Tiits, montaažirežissöör Elar Järvet, teksti loeb Margus Prangel.

Filmis osalevad: Anu Johani, Eidi Leht, Sofi a Joons, Kristina Rajando, Valdo Rebane, Marju Viitmaa, Ants Varblane ja rahvatantsurühma liikmed. Filmis on hulgaliselt foto ja videomaterjali vormsilastest.

Rahvatantsurühm Vormsi tänab kõiki tantsijaid ja fi lmis osalejaid. Suur tänu Kultuuriprogramm «Saarte pärimuslik kultuurikeskkond», Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu nõukogu, Vormsi Vallavalitsus, Mart Mere, Erik Egel ja Ove Koska, kes toetasid fi lmi ja tänu kellele see valmis sai. Filmi ei ole plaanis laialt levitada ja seda saab soetada endale ainult saarel, ilmselt sel suvel Hullo Külakeskuses. Dokumentaalfi lm «Vormsi tantsib» annab põneva ülevaate Vormsi pärimuskultuurist, keskenduses tantsule, pillimängule ja rahvariietele ning pakub kindlasti ka palju äratundmisrõõmu.

Soovime head vaatamist.


Vormsi Rahvatantsurühm