Vigala Sõnumid

Kuna laager toimus septembrikuus ja kooli alguses, siis pidasime vajalikuks korralda lühike kohanemiskursus eelkõige esmakursuslastele sotsiaalsete oskuste omandamiseks (koostööoskus, üksteise tundma õppimine, eneseteostus, jms) ning vanemate kursuse õpilastele anda juurde täiendavaid teadmisi ja praktilisi oskusi tugiõpilasena olles. Grupijuhendajad aitasid uutel õpilastel omavahel kontakti leida, läbi viia õpitubade tegevusi. Samas avanes neil võimalus vestelda individuaalselt oma õpilastega uues keskkonnas.

Programmis olid erinevad õpitoad, millest said kõik osaleda. Karjääri õpitoa eesmärgiks oli aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ja valitud eriala sobivust. Arendavate mängude õpitoas sai õpilane arendada mõtlemis-, suhtlemis- ja koostööoskust, millele lisandus põnevus võistlusmomendina. Vanast uue meisterdamise töötoas oli üheks oluliseks märksõnaks taaskasutus.

Taaskasutus asjadele uue elu ja kasutusotstarbe andmine, arendades samal ajal käelist osavust, fantaasiat, toetades loomisrõõmu ning juurutades säästlikku mõtteviisi. Käsitöö õpitoas toimus vildist lindude meisterdamine.

Metalli ja puutöö õpitoas läks vaja täpsust ja kindlust, et valmistatud ese sai kauni väljanägemise. Eneseväljenduse õpitoa tulemusena tutvustasid õppegrupid end ja andsid välja oma grupi laagrilehe. Laagrilehel jäid kõlama sellised märksõnad, et laager oli lahe, koht sobiv, toit hea, meeldivad tegevused õpitubades. Osaleme kindlasti järgnevatel laagrikoolitustel ja laager võiks olla pikem kui kolm päeva!