Foto: Andres Putting

Vallavanem tutvustas valla väljakutseid järgnevateks aastateks. Noored avaldasid oma tulevikuplaane, mitmed neist soovivad edasi õppida väljaspool Eestit. Räägiti ka gümnaasiumi edasisest käekäigust, abiturientide sõnul antakse kodukoolis head haridust. Edaspidi on vilistlasena vajalik panustada Värska Gümnaasiumi arengusse, leida tagasitee kodukanti.

Vallavanem Raul Kudre sõnul on abiturientide edasine käekäik vallale väga oluline, kuna nad moodustavad üle ühe protsendi valla elanikkonnast.