Lühidalt kokku võttes võib öelda, et töövõtja AS Merko Ehitus planeerib kaevetöödega alustada novembrikuus Kalevi tn. ja ristuvatel Roheline, Ööbiku, Lepiku tänaval. Tööprojektide koostamine selle piirkonna tänavatel on lõppjärgus ja need esitatakse kooskõlastamiseks Tellijale AS Tapa Vesi sellel (st 42. nädalal). Siis saab vastava info avaldada ka AS Tapa Vesi kodulehel. Samuti planeerib Töövõtja informeerida kohalikke elanikke veel enne kaevetööde algust postkastidesse pandavate infolehtedega.

Kui juhtub et teil on lisa küsimusi, või te ei oska endale leida ehitajat kes aitaks teil trassid oma krundil hoonesse tuua, siis oleks mõistlik koheselt võtta ühendust AS Tapa Veega. Tapa vees tegeleb nende küsimustega Alar Nugisman. Tema telefoni number on 5648 5801.  Siinkohal tuletan meelde et AS Tapa Vesi telefon on 322 0048 ja meili aadress on tapavesi@tapavesi.ee

Omalt poolt soovitan torutöödeks küsida pakkumist mitmelt firmalt. Hinnad võivad olla väga erinevad. Hea on ka see kui te jälgite kuidas tehakse töid linna trassidega ja samuti kui naabrid on juba tellinud siis kuidas ja kui hästi nendel töid tehakse.