Pilt on illustreeriv Delfi Pilt

Kadrinlastel oli võimalus külastada ka sõprusvalda Janakkalas. Helsingi sadamas võttis meid vastu rõõmsatujuline Janakkala vallavolikogu esimees Esa Silvennoinen. Vallakeskuses Turenkis kohtuti vallavanema, haldusdirektori ja noorsootöötajaga. Et eelnevalt oli kokku lepitud arutlusele tulevad teemad, sujus jutuajamine ladusalt.

Mõlemad osapooled pakkusid välja omapoolseid ideid, mida arutati, et koostöös ühistele seisukohtadele jõuda. Sellest tõdemus, et kõikvõimalikud kommunikatsioonivahendid ei asenda näost-näkku suhtlemist. Plaane tehti laste ja noorte töö valdkonnas, kui ka seoses Kadrina valla juubeliaastapäeva tähistamisega tuleva aasta kevadel. Loodetavalt ei jää ellu viimata vestlusringis välja öeldud mõte, et sõprussuhete edasikandjate hulka tuleks kaasa haarata rohkem lapsi ja noori.

Turus toimunud konverents loomemajanduse teemadel kandis alapealkirja: „Telliskivimüüridest tulevikku - omavalitsused loomevaldkondade arendajatena". Vastuseid otsiti küsimustele: kuidas on omavahel seotud loovus ning linnade ja omavalitsuste arendamine? Millised on omavalitsuste võimalused loomevaldkondade arengu toetamiseks ja kas omavalitsused üldse peaksid loomevaldkondi toetama?

Asjakohastest sõnavõttudest ning ühistest aruteludest selgus, et loomemajandus puudutab ning mõjutab meid märksa rohkem, kui seda arvata oskame. Näiteks võime vaadelda igapäevast teekonda tööle, kooli, poodi. Keskkond, milles oma teekonna läbime, mõjutab suuresti meie emotsioone. Ka kindlateks eesmärkideks kasutatavad ruumid - lasteaed, kool, haigla jne - peavad toetama sealset tegevust. Samas praktiseeritakse Soomes väga agaralt üht loengutes esitletud ideed - miks ehitada haljasalade arvelt üha uusi hooneid, kui väga loovalt on võimalik kasutada oma eesmärgi kaotanud vanu ehitisi. Üht sellist suurejoonelist loomemajanduse, kunsti ja kultuuri keskust, mis tegutseb vanas masinaehitustöökojas osalistele ka lähemalt tutvustati. Üldistades võib öelda, et koolituspäevad süstisid positiivsust ja loomingulisust. Kogu toimunu võib kokku võtta kahe seal kõlanud mõtteteraga: head asjad loovad häid asju! Võimalust ei ole kusagil - see tähendab, et võimalus on siin!